Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

SD

Väljarprofil Sverigedemokraterna 2022

Inledning väljarprofiler

En sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser SD sympatisören ut om det vore val idag.

Inkomstskalan summerar inte till 100% då vissa respondenterna antingen inte velat uppge sin hushållsinkomst eller inte vet.

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: Väljarprofil 2022 SD

Sammanfattning

Sverigedemokraterna får i den senaste mätningen ett väljarstöd på 17,4 procent vilket är ungefär på samma nivå som vid valet 2018 då de låg på 17,5 procent. Av de som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2018 så uppger 83 procent att de skulle rösta på partiet idag.

Sverigedemokraternas väljare är i en högre grad män än kvinnor och de är i medelåldern. Deras högsta avslutade utbildning är i en högre grad från gymnasieskola och majoriteten av SD-väljarna har en hushållsinkomst på över 200 001 kr. De bor i en större utsläckning i det övriga landet än i större städer samt storstäder.

Sverigedemokraterna har ett högt förtroende för sin partiledare Jimmie Åkesson, då nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för honom. Deras viktigaste frågor är främst invandring och integration, lag och ordning samt sjukvård. De flesta tycker att Sverige är på väg åt fel håll då hela 89 procent uppger det, jämfört med 7 procent som uppger att de tycker Sverige är på väg åt rätt håll.

 

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna “väljarbarometern”, “partiledarförtroende” och “viktigaste politiska frågan”.

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: