Vad tycker väljarna?

Socialdemokraterna

Väljarprofil S 2023

Inledning väljarprofiler

Novus har inför Almedalsveckan 2023 gjort en sammanställning om varje riksdagspartis väljare. Dessa väljarprofiler är baserade på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser S-sympatisören ut idag:

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: NOVUS VÄLJARPROFIL SOCIALDEMOKRATERNA 2023

Sammanfattning

Väljarstödet för Socialdemokraterna uppmättes i juni 2023 till 36,6 procent. Efter valresultatet 2022 på 30,3 procent är detta en ökning. Partiet har däremot haft starka opinionssiffror under våren 2023, senast i maj med en rekordnotering på 38,4 procent. Juni månad är den första mätningen detta år som Socialdemokraternas väljarstöd minskar. Av de som röstade på Socialdemokraterna i valet 2022 uppger 72% att de skulle rösta på partiet om det vore val idag. En majoritet av sympatisörerna är kvinnor.

Magdalena Andersson är den partiledare som har högst förtroende bland sitt partis sympatisörer. Hela 95% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Andersson. Näst högst förtroende bland sitt partis sympatisörer har Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson med 90%

Inför valet 2022 uppgav majoriteten av S-sympatisörerna (64%) att utvecklingen i samhället gick åt rätt håll, vid denna mätning är det endast 9% som anser detta. Tillsammans med övriga oppositionspartier ställer de sig alltså mer negativa till samhällsutvecklingen vid denna mätning. De viktigaste frågorna för Socialdemokraternas väljare är sjukvården, skola och utbildning samt klimatet.

Analys

Om M och SD är mansdominerade partier utifrån deras sympatisörer så är S det största kvinnodominerade partiet, det syns också i prioriteringen av sakfrågor. Sjukvård, skola och klimatet är S-sympatisörens topp tre. S är också det absolut största partiet och har den partiledaren med absolut högst förtroende inte bara bland sina sympatisörer utan också bland svenska folket. Andersson har även ett visst förtroende bland sympatisörer till oppositionspartier som M och SD. Motsvarande situation har inte Kristersson eller Åkesson. Andersson fick detta förtroende när hon kunde tolerera en budget som hade inslag av påverkan från SD och M. Men hon har sedan dess kunnat bibehålla det.

Det är nog något lättare att vara största parti och sitta i opposition med de internationella och nationella kriser som har drabbat landet. När svenska folket ser att regeringen åker med snarare än leder i denna turbulenta tid, så har S mycket att vinna på att sitta bredvid. Även om de säkert vill ha tillbaka makten så fort som möjligt. Men min poäng är att det inte är säkert att S hade haft samma väljarstöd och förtroende om de suttit i regeringen.

Väljarna tror att S hade varit bättre på att kompensera svenskarna för de höga elpriserna som är beroende av politiska beslut i Sverige och Europa. Framtiden skulle vara elektrisk och alternativen bli dyrare. Det kom som en chock för många att även den gröna elektriciteten helt plötsligt visade sig drivas om inte direkt så indirekt av rysk gas på en internationell marknad som blivit alltmer begränsad.

S dominerar totalt i politiskt sakfrågeägarskap. Det är några fåtal frågor de inte anses vara bäst på just nu, när de sitter i opposition. Framtidstron är värd att nämna, S-sympatisören har mycket låg sådan, endast 9 % anser att samhället utvecklas åt rätt håll. Den polarisering som skett under lång period lyser igenom och att bland annat S gått till val delvis på att inte ge SD makt. Samt att alla som samarbetar med SD stödjer ett brunt parti. Så när nu regeringen sitter med stöd av SD skapar det ett extremt missnöje bland de som känner att SD inte skall få makt. 83 % av de som sympatiserar med S anser att SD är rasistiskt. Då kan ju inte landet utvecklas i rätt riktning. Skillnaden i sakfrågeprioriteringen säger mycket också mellan M- och S-sympatisören. M vill mer ha hårda batonger, och S vill ha bandage och utbildning.

Om M är ett yngre parti, så är S ett äldre. Var tredje är över 65 år och en majoritet av S-sympatisörerna är över 50.  S gick fram i storstäderna i senaste valet och det syns, nu är de starkast på glesbygden och i storstäder. I de mellanstora städerna är de inte lika starka.

S har fått många pluspoäng på grund av regeringens misslyckanden, exempelvis gällande brottsligheten. Men många väljare minns också att S hade makten under en lång period då de grova brotten eskalerade, vilket leder till att en del väljare sätter sitt hopp till SD framför S.

Torbjörn Sjöström
Vd
Novus

Genomförande

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna; väljarbarometern, partiledarförtroende och viktigaste politiska sakfrågan.

Undersökningarna är genomförda från och med den 17 november 2022 – 20 juni 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 65+ år. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: