Vad tycker väljarna?

S

Väljarprofil Socialdemokraterna 2022

Inledning väljarprofiler

En sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser s sympatisören ut om det vore val idag.

Inkomstskalan summerar inte till 100% då vissa respondenterna antingen inte velat uppge sin hushållsinkomst eller inte vet.

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: Väljarprofil 2022 S

Sammanfattning

Skulle valet äga rum idag, skulle Socialdemokraterna få 31,7% av rösterna från det svenska folket vilket är ett signifikant högre resultat än vid valet 2018 där de fick 28,3%. Hela 3,4 procentenheter högre. Sedan Magdalena Andersson tillträdde har Socialdemokraternas opinionssiffror legat över 2018 års valresultat med 32% som den högst uppmätta siffran. Åtta av tio av dem som röstade på socialdemokraterna 2018 skulle rösta på partiet idag.

Socialdemokraternas väljare är mestadels kvinnor och den största andelen är över 65 år. 39 procent har gymnasiet som högst avslutade utbildningsnivå och 35 procent har även genomgått universitetsstudier. Socialdemokrater hittas relativt jämt utspridda mellan storstäder och övriga landet med lite tungvikt på övriga landet.

96% av de som röstar på Socialdemokraterna har mycket eller ganska stort förtroende för Magdalena Andersson. Hon bryter även en trend vi sett väldigt länge och har förhållandevis högt förtroende från sympatisörer av oppositionspartierna. Av oppositionssympatisörerna har 1 av 3 moderatväljare, 19% av SD-väljarna, 45% av liberalväljarna, 27% av KD-väljarna och hela 8 av 10 centerväljarna, högt eller ganska högt förtroende för Magdalena Andersson. De viktigaste frågorna för socialdemokratiska väljare är sjukvården, skola och utbildning samt lag och ordning. Vid förra valet var den tredje viktigaste frågan äldreomsorg. 64 procent av de socialdemokratiska väljarna tycker att samhällsutvecklingen i Sverige rör sig åt rätt håll medan 21 procent tycker att vi rör oss åt fel håll.

 

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna “väljarbarometern”, “partiledarförtroende” och “viktigaste politiska frågan”.

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: