Vad tycker väljarna?

M

Väljarprofil Moderaterna 2022

Inledning väljarprofiler

En sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser M sympatisören ut om det vore val idag.

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: Väljarprofil 2022 M

Sammanfattning

Moderaterna får ett väljarstöd på 19,6 procent och ligger ungefär på samma nivå som valet 2018 – 19,8 procent. Sju av tio som röstade på Moderaterna i riksdagsvalet 2018 uppger idag att de skulle rösta på partiet.

Moderaternas väljare är i något högre grad män än kvinnor och de flesta tillhör de yngre ålderskategorierna, 31 procent är 30-49 år och 29 procent 18-29 år. De är i högre utsträckning universitets- eller högskoleutbildade än svenskar i allmänhet och har också en högre hushållsinkomst. De hittas framför allt i Storstäder eller övriga landet.

Moderaternas väljare hyser stort förtroende för sin partiledare – nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för Ulf Kristersson. Deras viktigaste frågor är framför allt lag och ordning, invandring/integration och sjukvården. De tycker inte Sverige är på väg och rätt håll utan endast 16 procent uppger det jämfört med de 76 procent som tycker Sverige är på väg åt fel håll.

 

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna “väljarbarometern”, “partiledarförtroende” och “viktigaste politiska frågan”.

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: