Vad tycker väljarna?

Miljöpartiet

Väljarprofil MP 2022

Inledning väljarprofiler

En sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser MP sympatisören ut om det vore val idag.

Inkomstskalan summerar inte till 100% då vissa respondenterna antingen inte velat uppge sin hushållsinkomst eller inte vet.

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: Väljarprofil 2022 MP

Sammanfattning

Skulle valet äga rum idag, skulle Miljöpartiet få 3,5% av rösterna från det svenska folket vilket är 0,9 procentenheter lägre än vid valet 2018 där de fick 4,4%. Skulle det vara val idag så skulle MP inte klara 4% spärren och därmed inte få vara kvar i riksdagen. Sedan valet 2018 har deras opinionssiffror legat runt 4%-spärren med en toppnotering på 5,9% i juni 2019. 45 procent av de som röstade på miljöpartiet 2018 skulle rösta på partiet idag.

Miljöpartiets väljare är mestadels kvinnor och den största delen är mellan 30 och 49 år.  Det är en klar majoritet på 61 procent som har universitet som högst avslutade utbildningsnivå. 29 har gymnasiet som högst avslutade utbildningsnivå. Miljöpartister hittas främst i storstäder (47%) och är sedan jämnt fördelade mellan större städer (26%) och övriga landet (27%).

65% av miljöpartiets sympatisörer har förtroende för Per Bolund medan 71% har förtroende för Märta Stenevi. Hela ca 1 av 3 miljöpartister är höginkomsttagare med en årsinkomst på över 600 001 kr. De viktigaste frågorna för de miljöpartistiska väljarna är miljö och klimat, sjukvård skola och utbildning. Vid förra valet var skola och utbildning viktigare än sjukvården för MPs väljare. 49 procent av de miljöpartistiska väljarna tycker att samhället rör sig åt rätt håll medan 25 procent anser att samhället rör sig åt fel håll.

 

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna “väljarbarometern”, “partiledarförtroende” och “viktigaste politiska frågan”.

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: