Vad tycker väljarna?

Kristdemokraterna

Väljarprofil KD 2022

Inledning väljarprofiler

En sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser KD sympatisören ut om det vore val idag.

Inkomstskalan summerar inte till 100% då vissa respondenterna antingen inte velat uppge sin hushållsinkomst eller inte vet.

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: Väljarprofil 2022 KD

Sammanfattning

Väljarstödet för Kristdemokraterna uppmättes i juli 2022 till 6,7 procent. En marginell ökning jämfört med valresultatet 2018 då partiet fick 6,3 procent av rösterna och slutade som Sveriges sjätte största parti. Av de som röstade på KD 2018 uppger sex av tio att de skulle rösta på partiet om det vore val idag.

Kristdemokraternas partiledare har ett starkt stöd bland sina egna väljare. 89 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Ebba Busch som efter SD:s Åkesson och Centerns Lööf är den partiledare som suttit längst på posten.

Endast 6 procent av KD:s sympatisörer tycker att samhällsutvecklingen i Sverige går åt rätt håll. 87 procent tycker i stället det motsatta. Jämfört med de övriga riksdagspartierna är det endast SD:s väljare som ställer sig mer negativa till vart samhällsutvecklingen är på väg.

Kristdemokraternas sympatisörer består av ungefär lika delar män och kvinnor med en något högre representation av män. Majoriteten av sympatisörerna finns utanför storstäderna och de befinner sig främst i åldersgrupperna 30-49 år samt 65+ år. Sett till högst avslutad utbildning uppger ca var fjärde KD-väljare att de har en grundskoleutbildning, drygt fyra av tio uppger att de har en gymnasieutbildning och nära var tredje att de har en universitet- eller högskoleutbildning. Majoriteten av väljarna har en hushållsinkomst på över 200 001 kr. För Kristdemokraternas väljare är de tre viktigaste frågorna lag och ordning, invandring och integration samt sjukvård.

 

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna “väljarbarometern”, “partiledarförtroende” och “viktigaste politiska frågan”.

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: