Vad tycker väljarna?

Centerpartiet

Väljarprofil C 2022

Inledning väljarprofiler

En sammanfattning om varje parti utifrån det aktuella väljarläget baserat på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser C sympatisören ut om det vore val idag.

Inkomstskalan summerar inte till 100% då vissa respondenterna antingen inte velat uppge sin hushållsinkomst eller inte vet.

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: Väljarprofil 2022 C

Sammanfattning

Väljarstödet för Centerpartiet ligger på 5,4 procent vilket är en minskning på 3,2 procentenheter jämfört med valet 2018. Sedan valet så har de legat på ungefär samma nivå och fick sitt högsta väljarstöd i juni 2021 med 9,4 procent, men efter det så har stödet minskat och inte kommit upp till samma nivå som de hade vid valet. Av de som röstade på Centerpartiet i riksdagsvalet så är det 46 procent som uppger att de skulle rösta på dem i dag.

Centerpartiets väljare är något fler kvinnor än män men det är ganska jämnt fördelat, nära hälften. De är relativt jämt representerade i alla åldersgrupper men med något fler sympatisörer i åldrarna 30-40 år med en högre inkomst än den genomsnittliga svensken, på över 400 001 kr. De är även i högre utsträckning universitets- och högskoleutbildade samt bor främst i övriga landet men har ett lägre stöd i större städer och i storstäder.

Förtroendet för Annie Lööf är högt, med 93 procent som känner ett mycket eller ganska stort förtroende för henne. Hon är den partiledare som får näst högst stöd av sitt eget parti, efter Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. De viktigaste frågorna är miljö och klimat, sjukvården samt skola och utbildning. Hälften av C-väljarna anser att Sverige är på väg åt rätt håll medan 27 procent anser att Sverige är på väg åt fel håll.

 

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna “väljarbarometern”, “partiledarförtroende” och “viktigaste politiska frågan”.

Undersökningarna är genomförda den 7 april – 21 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av totalt 5400 sökta besvarade 3103 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 57%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: