Vad tycker väljarna?

Mars 2022

Ministerförtroende mars 2022

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus Förtroende_Ministrar_mar 2022

Undersökningen om förtroendet för Sveriges ministrar har genomförts på Novus eget initiativ. I den här rapporten presenteras och förklaras förtroendet för ministrarna utifrån fem tabeller:

  • Förtroendet för regeringen som helhet
  • Samtliga ministrars resultat sorterat efter störst förtroende.
  • Topp tio ministrar med störst förtroende.
  • Samtliga ministrars förtroende sorterat efter ett så kallat balansmått (stort förtroende minus litet förtroende).
  • Ministrarna sorterat på kännedom.
  • Förändring jämfört med föregående undersökning

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1001 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år mellan den 3 – 9 mars 2022. Bortsätt från partiledarna som samtliga respondenter har tagit ställning till, har 497 respektive 504 respondenter tagit ställning till hälften av ministrarna vardera. Deltagarfrekvensen var 61%. Vid osäkerhet för hur en siffra skall tolkas eller övriga frågor om undersökningen, kontakta Novus.

Förtroendet för regeringen

Förtroendet för Regeringen har ökat signifikant jämfört med ett år sedan. 50 procent uppger att de har stort förtroende för regeringen och 30 procent att de har litet förtroende för regeringen. Balansmåttet ligger alltså på +20% i mars 2022. Förtroendet för regeringen ligger nu på nivåer som i början av coronapandemin och kan tänkas ha en koppling till Rysslands invasion av Ukraina. Folket samlas ofta upp bakom regeringen när det är kris, precis som vi såg i början av coronapandemin när regeringens förtroende ökade och Socialdemokraterna ökade i opinionen.

Förtroende ministrar

Statminister Magdalena Andersson har högst förtroende bland väljarna på 59 procent, betydligt högre än sin föregångare Stefan Löfven. Försvarsministern Peter Hultqvist seglar upp på en andra plats och har ett förtroende på 40 procent följt av Socialministern Lena Hallengren. Hallengren fortsatt på relativt höga nivåer som hon legat på under majoriteten av coronapandemin.

Ann Linde ökar signifikant jämfört med mars 2021 med 13 procentenheter och ligger på en fjärdeplats bland ministrarna. Även EU-ministern Hans Dahlgren seglar upp på nionde. Annars återfinns de ministrar som vanligtvis brukar vara på topp tio listan. Mikael Damberg, Anders Ygeman, Morgan Johansson och Ardalan Shekararabi.

Om man endast tittar på balandsmåttet det vill säga andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende så har vi nu fyra ministrar med ett positivt balansmått. Högst har Magdalena Andersson (+36) följt av Peter Hultqvist (+21), Lena Hallengren (+14) och Ann Linde (+8)

Sammanfattningsvis kan man säga att en okänd minister har svårt att bygga upp ett högt förtroende bland väljarna. Däremot är inte hög kännedom per see en garant för ett högt förtroende, men om vi kollar på resultatet för de ministrar som ligger i förtroendetoppen är det en sak som är gemensamt för dessa, vilket är att de har en relativt hög kännedom. Till exempel känner samtliga till Magdalena Andersson.

Siffran i parentes visar förändring sedan Novus undersökning i mars 2021. Är den fetmarkerad betyder det att förändringen är signifikant. *jämfört med september 2021 **jämfört med februari 2022. För jämförelse med förtroende vid regeringen Löfvens tillträde 2014, vänligen kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus Förtroende_Ministrar_mar 2022

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: