Vad tycker väljarna?

Mars 2021

Ministerförtroende mars 2021

Förtroendet för ministrar mars 2021

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus Förtroende_Ministrar_mar 2021

Undersökningen om förtroendet för Sveriges ministrar har genomförts på Novus eget initiativ. I den här rapporten presenteras och förklaras förtroendet för ministrarna utifrån fem tabeller:

  • Förtroendet för regeringen som helhet
  • Samtliga ministrars resultat sorterat efter störst förtroende.
  • Topp tio ministrar med störst förtroende.
  • Samtliga ministrars förtroende sorterat efter ett så kallat balansmått (stort förtroende minus litet förtroende).
  • Ministrarna sorterat på kännedom.
  • Förändring jämfört med föregående undersökning

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1044 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år mellan den 11 – 17 mars 2021. Bortsätt från partiledarna som samtliga respondenter har tagit ställning till, har 524 respektive 520 respondenter tagit ställning till hälften av ministrarna vardera. Deltagarfrekvensen var 59%. Vid osäkerhet för hur en siffra skall tolkas eller övriga frågor om undersökningen, kontakta Novus.

Förtroendet för regeringen

Regeringen har nu legat kvar på samma nivå i förtroende som de två föregående undersökningarna från januari 2021 och december 2020. 37 procent av svenskarna uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för regeringen. 37 procent uppger även att de har mycket eller ganska litet förtroende för regeringen, vilket ger ett balansmått på 0. Det vill säga lika många som har förtroende som de som inte har det.

På frågan om vilket förtroende man har för regeringen i sin helhet svarar 37 procent av svenskarna att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för regeringen, vilket är samma grad av förtroende som regeringen åtnjöt under december 2020.

Generellt visar resultatet fortsatt att förtroendet för regeringen ligger på en högre nivå nu än vad den gjorde innan Coronapandemin, exempelvis var förtroendet för regeringen i den förtroendeundersökning vi gjorde innan pandemin, i januari 2020, relativt lågt med 19 procent. Förtroende för regeringen är idag som störst bland Socialdemokratiska och Miljöpartistiska sympatisörer (84%). Förtroendet för regeringen är lägst bland Sverigedemokratiska (8%), moderata (9%) och kristdemokratiska (10%).

Förtroende ministrar

Stefan Löfven och Magdalena Andersson är de två ministrar som har högst förtroende bland väljarna, de har båda ett förtroende på 36 procent. Löfven ligger kvar på samma nivå som föregående undersökning från januari 2021 medan Andersson ökar med en procentenhet från 35 till 36 procent. Lena Hallengren ökar signifikant för andra undersökningen i rad och uppmäter nu ett förtroende på 35 procent av väljarna, precis efter statsministern och finansministern positioneringsmässigt men inte signifikant lägre. Hallengren har sedan september 2020 ökat med 16 procentenheter i förtroende.

Utöver Lena Hallengren så ökar även Morgan Johansson signifikant med 7 procentenheter, från 14 procent till 20 procent. Dessutom uppvisar även Thomas Eneroth (+5), Hans Dahlgren (-6%) signifikanta skillnader jämfört med januari 2021.

Det sker några förändringar på topp tio listan. Både Ibrahim Baylan och Hans Dahlgren halkar ner, medan Morgan Johansson och Ardalan Shekarabi åker tillbaka upp på topp tio listan, på en plats åtta respektive plats nio. Dessutom ligger Magdalena Andersson nu på en delad förstaplats med Stefan Löfven.

Om man endast tittar på balandsmåttet det vill säga andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende så har vi nu tre ministrar med ett positivt balansmått. Högst har Lena Hallengren (+6) följt av Magdalena Andersson (+4) och Peter Hultqvist (+1). Stefan Löfven uppvisar ett balandsmått på -3 och resterande ministrar har också ett negativt balandsmått.

Samtliga ministrar i topp tio listan tillhör Socialdemokraterna. Bland de fem miljöpartistiska ministrarna är det Per Bolund som har högst förtroende med 13 procent och ligger på en tolvte plats av totalt 23 ministrar, följt av Amanda Lind på en 14:e plats och Åsa Lindhagen på en 18:e plats. Samt de två nya ministrarna, Märta Stenevi tillika nytt språkrör och Per Olsson Fridh tar sig in på plats 16:e respektive 23:e plats.

Sammanfattningsvis kan man säga att en okänd minister har svårt att bygga upp ett högt förtroende bland väljarna. Däremot är inte hög kännedom per see en garant för ett högt förtroende, men om vi kollar på resultatet för de ministrar som ligger i förtroendetoppen är det en sak som är gemensamt för dessa, vilket är att de har en relativt hög kännedom. Till exempel känner samtliga till Stefan Löfven och endast 9% uppger att de inte vet vem Magdalena Andersson är.

Siffran i parentes visar förändring sedan Novus undersökning i januari 2021. Är det en asterisk (*) efter betyder det att förändringen är signifikant. För jämförelse med förtroende vid regeringen Löfvens tillträde 2014, vänligen kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus Förtroende_Ministrar_mar 2021

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: