Vad tycker väljarna?

November 2023

Bästa parti i politiska sakfrågor november 2023

Ladda ner rapporten här: Bästa parti i politiska sakfrågor November 2023

Kommentar
S fortsätter att dominera det politiska sakfrågeägarskapet. Vad som är mest uppseendeväckande är att S nu har tagit över Lag och ordning som SD och M delade på i juni. M anses inte vara bäst på en enda sakfråga bland de 10 viktigaste enligt svenska folket. I juni hade M bara Lag och ordning kvar utifrån sina historiska paradgrenar. M har fortfarande försvarsfrågan som är på en 12:e plats, men som tappat i viktighet enligt väljarna. Vi såg att den sjönk i viktighet i samband med NATO ansökan, och när sedan militären skulle kunna sättas in mot brottsligheten så stärkte det sannolikt bilden att det finns resurser över där. Men lägg sedan till Rysslands uppenbara problem i Ukraina, så till den grad att Svenska folkets rädsla för Ryssland som stormakt gick ned, och den stormakt man är mest orolig för nu är Kina. Trots att kriget fortfarande pågår efter Rysslands invasion av Ukraina.

Moderaternas tappade sakfrågeägarskap är en central förklaring till varför M tappar i väljarstöd, även om det finns ett tecken på att de en ganska stark andraplats. OM man tittar på Novus modell att väga samman sakfrågeägarskapet på sid 4 i rapporten.  Går man upp där så brukar man gå upp i väljarbarometern.  Tydligast innebär det också att S har ett extremt starkt stöd bland rekordmånga väljare nu. Även SD går fram lite jämfört med juni. Men bör fortsatt ligga efter M i väljaropinionen. Även om SDs väljarstöd också lyfts av missnöje, inte bara stöd för deras politiska frågor.

Men det påminner också ännu mer om stödpartiernas djupa problem. C, L och KD ligger hopplöst lågt just nu i sakfrågeägarskap, och även deras väljarstöd i Novus senaste väljarbarometer. MP hålls uppe pga miljö och klimat, men hålls nere för att deras sakfrågor fokuserar på nationella frågor kring globala frågor. Väljarna vill hellre se att man angriper miljö och klimat på ett globalt fokus, inte nationellt som MP nu gör. Men samtidigt har inget annat parti heller lyckats bli bättre på dessa frågor tror att väljarna inte tycker MP angriper de där problemen verkligen finns enligt väljarna.

Politiken handlar om att förvalta och lösa samhällets problem. Där behöver politiken visa mer att de faktiskt är och väljaren behöver få förtroende för att de faktiskt kan leverera inte bara peka på andra partiers tillkortakommande. Problemen är enligt väljarnas ögon på riktigt. Problem som känns akuta att lösa. Men jag ser inte att väljarna känner sig särskilt trygga med att något parti egentligen kan lösa problemen.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Torbjörn press

Sammanfattning
Jämfört med den senaste mätningen (juni 2023) är det samma fyra frågor som ligger kvar i topp. Sjukvården, skola och utbildning, lag och ordning samt invandring och integration.

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna föra bäst politik i flest antal frågor; sjukvården, skola och utbildning, lag och ordning, landets ekonomi, äldreomsorg, energipolitik och sysselsättning. Miljöpartiet äger två frågor; klimat och miljö och Sverigedemokraterna äger frågan om invandring och integration. Resterande partier äger ingen sakpolitiskfråga.

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågor som redovisas i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Här är det totala sakfrågeägarskapet summerat per parti. En sammanräkning som vi sett ger en god bild av det totala stödet för ett parti i väljaropinionen. Även om sakfrågeägarskap inte säger allt, har vi över tid sett ett att det tycks finnas ett samband mellan sakfrågeägandeskap och opinionsstödet.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilket parti som enligt det svenska folket äger de 10 viktigaste politiska sakfrågorna.

Undersökningen är genomförd på 1003 intervjuer under perioden 2–7 november 2023 i åldersgruppen 18–84 år mot ett slumpmässigt individurval av svenska folket. Undersökningen ger därför en god bild av vad svenska folket i undersökt åldersgrupp tycker i frågan. Ett slumpmässigt urval av befolkningen innebär att vi kan ange felmarginaler och statistiskt säkerställda förändringar. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Ladda ner rapporten här: Bästa parti i politiska sakfrågor November 2023

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: