Vad tycker väljarna?

Juni 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor juni 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Bästa parti 2022 juni Rapport

Uppdaterad juni 2022

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen visar bästa parti i de tio frågor som väljarna anser vara mest viktiga.

Undersökningen är genomförd den 2 – 8 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av 1850 sökta besvarade 1030 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 56%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

S anses nu 6 av de 10 viktigaste frågorna, M ligger på en andraplats, men har endast två frågor, sedan kommer SD med en och MP med en. Så socialdemokraternas dominans är stor i det politiska sakfrågeägarskapet. Nato processen gjorde att de även vann väljarnas förtroende i försvaret, en fråga M varit starkast i tidigare.

Tittar man på det totala sakfrågeägarskapet är det tydligt att S väljarstöd till stor del består av ett brett förtroende kring de politiska sakfrågorna, de behöver inte heller förhålla sig till MP vilket gjorde det politiskt lättare att agera. M som ändå är Sveriges näst största parti om det vore val idag har inte lyckats fylla detta väljarstöd på samma sätt med ett tydligt politiskt sakfrågeägarskap. Även om de anses vara bäst i två frågor som är problematiska för S. Lag och ordning, samt energipolitk. Två frågor som tydligt ligger i ansvaret för en regering och är svåra att skylla oppositionen för när man haft makten så pass länge. Men M skulle nog behöva anses vara ett starkare alternativ på fler politiska områden för att på riktigt kunna ligga på samma nivå som S. Tydligast är nog sjukvårdsfrågan, svenskarnas viktigaste fråga där M ligger långt ned i förtroende. Även om KD kompletterar M där, så är det inte alls samma kraftfulla kombination som när Alliansen tillsammans kunde möta S politiskt. SD är också problematiskt genom att så tydligt vara ett parti många röstar på främst för att visa sitt missnöje, snarare än dess lösningar. Men samtidigt har många partier nästan helt tappat sitt politiska fotfäste. C är nog tydligast där, genom att faktiskt inte ens vara i närheten av att äga en politisk fråga. V ser också ut att vara där, de har inte heller något fråga de tydligt äger, de har dock några andraplatser i pensioner och jämställdhet efter S. Intressant är också att nämna L som faktiskt efter partiledarbytet direkt fått ökat förtroende för sin historiska paradgren, skola och utbildning. Så det visar att man faktiskt kan få ett ökat politiskt förtroende genom att öka förtroendet för partiföreträdaren och visa att man inte är ett parti man kan räkna ut. Men förändringen kommer från partiets ändrade strategi, så klart primärt genom att byta partiledare. Men man måste inte byta partiledare utan det kan räcka att fokusera på att visa att man fokuserar med på politiken än på det maktspelet som är kopplat till det parlamentariska läget.

 

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Sammanfattning

Fortsatt så ligger sjukvården i topp, följt av lag och ordning och invandring/integration. Skola och utbildning och miljö/klimat hittas på en fjärdeplats respektive femteplats. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i sex av de tio viktigaste frågorna, Moderaterna två stycken och Sverigedemokraterna och Miljöpartiet äger en fråga var.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Tabell 1. Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Partiet anses ha bäst politik i sex av frågorna: Sjukvården, Skola och utbildning, landets ekonomi, äldreomsorgen, försvaret samt sysselsättning/arbetslösheten. Moderaterna anses ha bäst politik i två frågor: lag och ordning och energipolitik. Miljöpartiet fortsätter att anses ha bäst politik i miljö/klimat och Sverigedemokraterna i frågan om invandring/integration. Socialdemokraterna tar nu över från Moderaterna och anses ha bäst politik i försvarsfrågan, som Moderaterna har ägt under en längre period (på delad plats med Socialdemokraterna i mars och april).

Om vi kollar på bäst politik nedbrutet på parti i tabell 2, ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna. I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (23%) ha bäst politik följt av Kristdemokraterna (15%). I frågan om lag och ordning anses Moderaterna (25%) ha bäst politik och Sverigedemokraterna (20%) anses ha näst bäst. Inom invandring/integration anses Sverigedemokraterna ha bäst politik (28%) och Socialdemokraterna näst bäst (15%) – dock är Moderaterna (13%) inte så långt efter Socialdemokraterna. Inom skolfrågan så anses Socialdemokraterna (21%) ha bäst politik och Liberalerna ha näst bäst politik (15%).

Socialdemokraterna fortsätter att leda i det sammanlagda sakfrågeägarskapet och ökar nu jämfört med föregående undersökning i maj. Moderaterna ligger kvar stabilt som de gjort under 2022. Sverigedemokraterna tar nu tillbaka sakfrågeägarskapet från Vänsterpartiet och är nu igen det parti som ligger på tredjeplats.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Totalt sett äger Socialdemokraterna sex av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och i övriga fyra frågor anses de har näst bäst politik i tre av dessa. Moderaterna anses har bäst politik i två frågor och näst bäst politik i tre frågor. Sverigedemokraterna äger invandring- och integrationsfrågan och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan.

Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i sjukvården och äldreomsorgen och Sverigedemokraterna näst bäst i frågan om lag och ordning. Liberalerna anses nu ha näst bäst politik i skolfrågan. Varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet anses har bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (23%) har den bästa politiken, följt av och Kristdemokraterna (15%).

Ladda ned Novus rapport här: Bästa parti 2022 juni Rapport

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortfallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.
 

 

Medverkande:
 
Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.
 
Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: