Vad tycker väljarna?

Augusti 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor augusti 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Bästa parti 2022 Augusti

Uppdaterad augusti 2022

Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilket parti som enligt svenska folket äger de 10 viktigaste politiska sakfrågorna.

Undersökningen är genomförd 11 – 17 augusti 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1004 personer har svarat på undersökningen av 1950 personer. Deltagarfrekvensen var därmed 52 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

Vi såg förändringar i väljarnas prioritering i viktigaste frågan, framförallt ökade energifrågan statistiskt säkerställt. Läs den rapporten på Novus hemsida för mer information om det. Men förändringen i sakfrågeägarskap är annorlunda. Här ser vi att SD går fram och tar förstaplatsen i lag och ordning och petar ned M från den positionen. Det har hänt tidigare under 2019, då vad SD så stora att tävlade med S om att vara Sveriges största parti. Så att ha högst förtroende i sakfrågor leder till att man får fler som säger att de skall rösta om det vore val idag. SD ökar också i invandringsfrågan jämfört med i juli.

Försvarsfrågan som petas ned till 10:e plats av jobbfrågan ta också S över som bästa part från M. Så nu äger M faktiskt bara en fråga: Energipolitiken. Detta är rekordlågt antal frågor M äger. SD anses nu vara bättre på fler topp 10 frågor än M. Och S dominerar helt genom att äga 6 stycken. MP har fortfarande miljöfrågan och de andra partierna har ingen fråga alls av de 27 frågor vi undersöker.

I det totala sakfrågeägarskapet ser vi att SD är det parti som ökar mest jämfört med i somras, även M ökar lite och S tappar. Det totala sakfrågeägarskapet är Novus modell för att visa hur väl partierna ligger till totalt i de politiska sakfrågorna och brukar ha en tydligt samband med väljarstödet. Vinn i sakfrågor och man vinner väljare. Vi såg också att SD var lika stor som M i Novus föregående väljarbarometer även om M återtog en ledning igen i denna veckas väljarbarometer. Men det finns tydligt en tilltro bland fler till en bredare politik hos SD nu än tidigare. Se bilden på näst sista sidan. Dock är inte SD på den nivån de var i november 2019, då SD faktiskt hade fler som skulle rösta på den om det vore val då än S. Värt att nämna att SD också till skillnad från andra partier också vinner väljare som tappat tilltron till andra partier och som vill visa det genom att sympatisera med SD. Så SD vinner inte bara väljare på politik utan på de andra partierna möjlighet att bygga förtroende för sin politik.

 

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Sammanfattning

Fortsatt så ligger sjukvården i topp, följt av lag och ordning samt skola och utbildning. Invandring/integration och energipolitik hittas på en fjärdeplats respektive femteplats. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i sex av de tio viktigaste frågorna, Sverigedemokraterna har två och Moderaterna samt Miljöpartiet äger en fråga var.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Tabell 1. Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Partiet anses ha bäst politik i sex av frågorna: Sjukvården, Skola och utbildning, landets ekonomi, äldreomsorgen, sysselsättning/arbetslösheten samt försvaret. Sverigedemokraterna i två frågor: Lag och ordning samt invandring/ integration. Moderaterna anser ha fortsatt bäst politik i frågan om energipolitik och Miljöpartiet i frågan om miljö/klimat.

Om vi kollar på bäst politik nedbrutet på parti i tabell 2, ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna. I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (20%) ha bäst politik följt av Kristdemokraterna (13%). I frågan om lag och ordning anses Sverigedemokraterna (21%) ha bäst politik och Moderaterna (19%) anses ha näst bäst. Inom skolfrågan anses Socialdemokraterna (20%) ha bäst politik och Liberalerna (17%) ha näst bäst politik. Inom invandring/integration anses Sverigedemokraterna ha bäst politik (30%) och Socialdemokraterna näst bäst (16%).

Socialdemokraterna fortsätter att leda i det sammanlagda sakfrågeägarskapet.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Totalt sett äger Socialdemokraterna nu sex av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och i övriga fyra frågor anses de har näst bäst politik i två av dessa. Sverigedemokraterna anses ha bäst politik i två frågor då de tagit över frågan om lag och ordning från Moderaterna samt fortsatt äger invandring/ integration frågan. Moderaterna äger nu en fråga om energipolitik och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan.

Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i sjukvården och äldreomsorgen. Liberalerna anses ha näst bäst politik i skolfrågan. Varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet anses har bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (20%) har den bästa politiken, följt av och Kristdemokraterna (13%).

Ladda ned Novus rapport här: Bästa parti 2022 Augusti

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortfallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.
 

 

Medverkande:
 
Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.
 
Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: