Vad tycker väljarna?

Augusti 2021

Bästa parti i politiska sakfrågor augusti 2021

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti Aug 2021 Uppdaterad 26 augusti 2021 Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Kommentar

Efter sommaren har vi sett tre signifikanta förändringar i svenskarnas prioritering av politiska sakfrågor: lag och ordning, miljö och klimat och energipolitiken har blivit allt viktigare för väljarna. Nu ser vi även att sakfrågeägarskapet dvs. vilket parti som svenskarna tycker har bäst politik i olika sakfrågor har ändrats. Bland de tio viktigaste frågorna äger numera Moderaterna och Socialdemokraterna fyra frågor vardera. Innan sommaren ansågs Socialdemokraterna ha bäst politik i sex frågor och Moderaterna enbart i två. Det som har ändrats sedan dess är att Socialdemokraterna tappat frågan om jobben till Moderaterna, samt att energipolitiken som Moderaterna anses bäst i knuffat ut frågan om jämställdhet från topp tio listan.

Energifrågan, som nu är en av de tio viktigaste frågorna, har blivit alltmer politiserad och belyser den underliggande splittringen kring kärnkraften och energiförsörjningen. Efter Moderaterna som har störst förtroende i frågan hamnar Miljöpartiet på en andraplats – två partier som mycket tydligt är på var sin sida i frågan.

Om vi i stället för de tio viktigaste frågorna ser på det sammanlagda sakfrågeägarskapet dvs. sammanräkningen av förtroendet för samtliga sakfrågor för ett parti ser vi även där ett mycket spännande resultat (Se tabell nederst på sidan). I den sammanställningen ser vi att Socialdemokraterna tappar stöd i många frågor samtidigt som Moderaterna sakta men säkert ökat sitt stöd. Moderaterna går i den här undersökningen om Socialdemokraterna och har dessutom det högsta sammanlagda stödet någonsin i en Novus sammanställning. Även Vänsterpartiet ökar i stöd, fler har förtroende för dem i fler sakfrågor vilket även syns i vår väljarbarometer. Samtidigt kan vi dra slutsatsen att Sverigedemokraternas ökade väljarstöd inte i huvudsak beror på något ökat sakfrågeägarskap utan bygger mer på ett missnöje, vilket innebär att de utan missnöje snabbt kan tappa i stöd om de inte lyckas bygga ett bredare förtroende för sin politik.

Frågan framåt är om väljarna alltmer tappar tilltron till politikens förmåga att lösa samhällsproblem. Jag ser många tecken på att politiken i väljarnas ögon blir allt mindre relevant. Förtroendet för partiföreträdarna är överlag mycket lägre nu än jämfört med för ca 10 år sedan. Antalet politiska sakfrågor som väljarna säger är viktigast minskar i antalet och blir mer likriktade kring några enstaka frågor, vilket ofta blir de som prioriteras mest i media. Den mediala fixeringen vid livesändningar sker på bekostnad av medial bredd, minskad förklaring och minskad granskning av politiska påståenden. Detta slår mot tilltron till demokratin, direkt och indirekt då politiken anpassar sig efter medias prioriteringar.

Den stora frågan blir alltmer: Varför vill politikerna att man skall rösta på dem?

Är det för att stoppa ett annat parti för att vinna? För att man tror att partiet man röstar på skall utveckla Sverige i en viss riktning? Är det för att man vill väl? För att de andra är odugliga?

Det enkla svaret för en starkare demokrati och ökad tilltro till politiken är så klart att man bör rösta på det parti man tror bäst kan leda landet i den riktning man vill. Inte för att blockera andra. Men det blir allt svårare för väljarna att göra det valet utifrån den information som media och politiken visar av detta ansvarsfulla uppdrag. Politikens uppgift är att vinna förtroendet från väljarna, förtroende kan bara förtjänas inte påtvingas.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Sammanfattning

Sjukvården ligger fortfarande i topp, följt av lag och ordning samt invandring/integration. Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna äger fortsatt en fråga vardera bland dessa tre frågor. Jämfört med föregående undersökning i juni tar Moderaterna över ägandeskapet från Socialdemokraterna i frågan om jobb och sysselsättning. Det i kombination med att energifrågan som Moderaterna äger tagit sig in bland de tio viktigaste gör att Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna har ägandeskap i fyra frågor vardera.

L har som föregående undersökning tappat i fråga om skola och utbildning efter ha varit den som haft störst förtroende i frågan av den borgliga sidan, Moderaterna är nu det parti med 13% som anses ha näst bäst politik i skola och utbildning. Socialdemokraterna ligger fortsatt på första plats med 18%.

Centerpartiet tar tillbaka tredjeplatsen i Miljö- och klimatfrågan från Socialdemokraterna. Här ligger fortsatt Miljöpartiet i topp följt av Moderaterna. Efter valet 2018 så ansåg 17% svenskarna att Centerpartiet hade bäst politik i Miljö- och klimatfrågan – nu ligger de på endast 9% nästan en halvering sedan september 2018.

Novus sammanvägning av sakfrågeägarskap som finns på sistasidan i rapporten ger en bra bild av grunden för väljarstödet. Ju starkare man är i de olika politiska frågorna desto fler sympatisörer får man. S har uppvisat ett relativt stort försprång jämfört med Moderaterna men i augusti 2021 så ser vi att Moderaterna totalt sett har mer förtroende i de politiska sakfrågorna än vad Socialdemokraterna har. Även Vänsterpartiet ökar och ligger nu på samma nivå som Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet ökade också i Novus senaste väljarbarometer.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Av de tio viktigaste frågorna så delar Socialdemokraterna och Moderaterna på att ha bäst politik i flest frågor, båda partierna med fyra vardera. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i väljarnas viktigaste fråga sjukvården samt skola och utbildning, äldreomsorgen och pensionerna. Medan Moderaterna anses ha bäst politik i lag och ordning, jobb/sysselsättning, landets ekonomi och energipolitik. Sverigedemokraterna behåller sin plats som bästa parti i invandring och integration och samma för Miljöpartiet som behåller sin första plats i miljö- och klimatfrågan.

De stora förändringarna jämfört med juni 2021 är att Socialdemokraterna tappar ägandeskapet i frågan om jobb/sysselsättning till Moderaterna och att energipolitiken seglat upp som tionde viktigaste frågan och ersatt jämställdhet, där Socialdemokraterna ansågs ha bäst politik.

Svenskarnas viktigaste fråga, Sjukvården så anses Socialdemokraterna (20%) ha bäst politik följt av Vänsterpartiet (13%) och Moderaterna (11%). Moderaterna som nu tagit över i frågan om jobb och sysselsättning åtnjuter att 22 procent anser att de har bäst politik i frågan, Socialdemokraterna (19%) ligger på en andra plats och Vänsterpartiet (8%) på en tredjeplats – en bra bit ifrån Socialdemokraterna.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti Aug 2021

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: