Väljarbarometern

Mars 2018

Novus/SVT mars 2018: Samtliga rödgröna partier tappar stöd i opinionen

I SVT/Novus väljarbarometer för mars tappar Moderaterna stöd samtidigt som Miljöpartiet når en ny bottennotering och återigen hamnar under fyraprocentsspärren.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 25 mars 2018

Novus har för den här undersökningen intervjuat 5426 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 19 februari – 18 mars 2018. Andelen osäkra väljare är 7,1 procent.

Novus/SVT väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus telefonomnibus. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av Novus.

Undersökningen ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag.

Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, region och valt parti i riksdagsvalet 2014. Andel osäkra är de som inte vet vilket parti de skulle rösta på.

Novus uppdaterade sin metod i februari, denna väljarbarometern är idag den som genomför och använde absolut flest intervjuer i Sverige. Läs mer om metoduppdateringen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: