Väljarbarometern

Juli 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor Juli 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Bästa parti 2022 Juli Rapport

Uppdaterad juli 2022 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen visar bästa parti i de tio frågor som väljarna anser vara mest viktiga. Undersökningen är genomförd 7 – 13 juli 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1005 personer har svarat på undersökningen av 1933 personer. Deltagarfrekvensen var därmed 52 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

Socialdemokraterna bibehåller sin dominans kring absolut flest sakfrågor de anses vara bäst i precis som i juni, även om S tappar en fråga till M jämfört med föregående månad.

Värt att notera är att M tappar lite i hur många som anser att de är bäst i Lag och ordning. En fråga de sannolikt behöver ha ett starkt ägarskap kring för att vinna väljare. Men M vinner tillbaka försvarsfrågan från S, dock ligger den lågt ned och genom att Sverige ansökte om ett medlemskap i Nato, en ansökan svenskarna tror kommer att gå igenom så såg vi också att vikten av den frågan gick ned. Kan tyckas lite konstigt med tanke på att det pågår ett krig i Europa, men det handlar om hur frågan diskuteras av politiker och bevakas i nyhetsmedia. Det är inte längre så att det låter som kriget kan komma till Sverige, utan det verkar mer behandlas som en isolerad händelse i Ukraina. När alla nyhetsmedia rapporterar direkt om samma sak samtidigt som de viktigaste nyheterna för dagen ser vi generellt att färre frågor kan vara viktiga samtidigt. Andra frågor trycker undan sådana som pågått länge. Covid är en notis även om många fortfarande är sjuka och hundratusentals lides av långtidssymtom på grund av det. Det pågår krigsbrott i Ukraina och hotet från Ryssland har egentligen inte gått över, men det är inte breaking news längre och försvinner det från det offentliga rummet som det journalister bevakar och frågar politiker om så försvinner det från väljarnas dagordning.

 

   

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Sammanfattning

Fortsatt så ligger sjukvården i topp, följt av lag och ordning och skola och utbildning. Invandring/integration och energipolitik hittas på en fjärdeplats respektive femteplats. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i fem av de tio viktigaste frågorna, Moderaterna tre stycken och Sverigedemokraterna och Miljöpartiet äger en fråga var.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Tabell 1. Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Partiet anses ha bäst politik i fem av frågorna: Sjukvården, Skola och utbildning, landets ekonomi, äldreomsorgen samt sysselsättning/arbetslösheten. Moderaterna anses ha bäst politik i tre frågor: lag och ordning, försvaret och energipolitik. Miljöpartiet fortsätter att anses ha bäst politik i miljö/klimat och Sverigedemokraterna i frågan om invandring/integration. Socialdemokraterna tar nu över från Moderaterna och anses ha bäst politik i försvarsfrågan, som Moderaterna har ägt under en längre period (på delad plats med Socialdemokraterna i mars och april).

Om vi kollar på bäst politik nedbrutet på parti i tabell 2, ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna. I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (23%) ha bäst politik följt av Kristdemokraterna (12%). I frågan om lag och ordning anses Moderaterna (21%) ha bäst politik och Sverigedemokraterna (19%) anses ha näst bäst. Inom skolfrågan anses Socialdemokraterna (21%) ha bäst politik och Liberalerna ha näst bäst politik (16%). Inom invandring/integration anses Sverigedemokraterna ha bäst politik (27%) och Socialdemokraterna näst bäst (19%) – dock är Moderaterna (10%) inte så långt efter Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna fortsätter att leda i det sammanlagda sakfrågeägarskapet men minskar med en fråga sedan i juni. Moderaterna tar över frågan om försvaret från socialdemokraterna.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Totalt sett äger Socialdemokraterna fem av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och i övriga fem frågor anses de har näst bäst politik i tre av dessa. Moderaterna anses har bäst politik i tre frågor och näst bäst politik i tre frågor. Sverigedemokraterna äger invandring- och integrationsfrågan och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan.

Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i sjukvården och äldreomsorgen och Sverigedemokraterna näst bäst i frågan om lag och ordning. Liberalerna anses nu ha näst bäst politik i skolfrågan. Varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet anses har bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (23%) har den bästa politiken, följt av och Kristdemokraterna (15%).

Ladda ned Novus rapport här: Bästa parti 2022 Juli Rapport

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortfallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.
 
 

Medverkande:

 
Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.
 
Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202
 
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: