2014-05 SvD Replik: Missnöjda medarbetare skadligt för organisationen

REPLIK | MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

Man får aldrig glömma att revidera om det man följer fortfarande är relevant. Torbjörn Sjöström och Kicki Molin

Författarna till artikeln ”Nöjda medarbetare inte nog” (20/5) driver ett märkligt resonemang som verkar gå ut på att det är ointressant att följa upp hur medarbetare trivs på jobbet, att det enbart skulle vara slöseri med pengar. Resonemanget att nöjda medarbetare automatiskt skulle leda till nöjda kunder är lika märkligt. Självklart finns det flera parametrar, precis som att nöjda kunder per automatik inte leder till lönsamma kunder, och att lönsamma kunder per automatik inte leder till lönsamma företag etc.

http://www.svd.se/missnojda-medarbetare-skadligt-for-organisationen

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: