Vad är det för utmaningar att mäta i USA valet?

Vi följer nästan dagligen väljarbarometrar kring USA valet. Men hur träffsäkra är de och vilka är utmaningarna?

Jag spelade in en film med de viktigaste aspekterna och skillnaden mellan Sverige och USA

 

För er som hellre läser så har jag lite kort skrivit ned det här:

 • Självrekryterat
 • Inga mobilregister
 • 51 val (270 av 538 elektoralröster)  Kalifornien 55, Texas 38, Florida 4
 • Registrera sig för att rösta
 • Valet på en vardag
 • Lågt valdeltagande (55%)
 • Låg betalningsvilja från mediehusen
 • Herding
 • Men Obama klarade av att mäta själv
 • Sverige är absolut inte jämförbart
 • Sverige troligtvis världsbäst på pålitliga undersökningar
 • Novus troligtvis bäst i Sverige (OK denna är lite subjektivt färgad)

Det är svårt att mäta i USA

Grunden i undersökningar är slumpen

Slumpmässigt urval innebär att alla skall ha en känd sannolikhet att bli utvald till undersökningen. Läs lite mer om slumpen och representativa urval här

En sak som är viktig att förstå är att i USA är betalmodellen omvänd på mobiler. OM någon skulle ringa till mitt mobilnummer i USA så är det jag som mottagare som betalar

Det finns heller inga nationella mobilregister av konkurrensskäl i USA

Mediehusens vilja att betala för riktiga undersökningar i USA är mycket låg. Att ringa när det finns alla dessa hinder är dyrt och komplicerat. Det man gjorde ett tag var att använda s.k. robo calling. En dator ringer upp och ställer frågorna och man svarar via tonval. Men man fick inte ringa så på mobiler, pga den omvända kostnaden. Nu är det därför i princip helt förbjudet med robocalling i USA. Så telefonintervjuer är dyrt och det är komplicerat att genomföra telefonundersökningar i USA. Istället arbetar man med självrekryterade paneler. Något som är problematiskt på nästan alla plan. Men det är billigt. Läs mer om självrekrytering här

Det är inte heller bara ett val, utan 51 val, USA har 50 stater plus (Washington) DC

Varje stat har ett lokalt val, som i sin tur ger antalet röster motsvarande antal platser i kongressen och senaten. Kallas electoral college.

Å i de flesta stater är det winner take all. Mao den kandidat som vinner i staten får motsvarande röster i valet till president.

Totalt finns det 538 röster och den som får en majoritet, 270 electoral röster blir president. De minsta staterna har 3 electoral röster, den största Kaliforninen har 55.
Man måste registrera sig i förväg för att rösta. Mao har man inte gjort det så får man inte rösta på valdagen. Intressant nog så vid registreringen så talar de flesta om vad man skall rösta på. Listor som sedan partierna får tillgång till.

Valet är på en tisdag vilket gör det svårt för främst låginkomsttagare att komma loss och rösta. För det är inte alls säkert att man får ledigt.

Valdeltagandet är därför väldigt lågt. I sverige hade vi i valet 2014 ett valdeltagande på nästan 86 % , i USA i valet 2012 var det 55%.

I praktiken borde det innebära att man faktiskt behandlar 51 val om man skall göra en undersökning. Men tex gallup genomförde bara drygt 3000 intervjuer i deras senaste undersökning inför USA valet sist.

När man kanske snarare skulle genomföra 51 000 intervjuer om det skulle komma i nivå med svenska minimikrav per undersökning, med tanke på att det är 51 val och redaktionerna kräver 1000 intervjuer per undersökning. Nu är det inte så att man måste genomföra 51 000 intervjuer om man är smart. Men långt mer än 3000 behövs.

Det finns så klart många sammanvägda undersökningar som slår ihop regionala mätningar. Men samtidigt, har man inte har råd att ringa. Istället slår man ihop icke slumpmässiga undersökningar från sk självrekryterade webbpaneler. Dessa saknar det grundläggande kravet på att man korrekt skall kunna lita på att de stämmer. Många hävdar att man måste göra så. Men de hoppar över steget att man gör så för att betalningsviljan är låg.

Betalningsviljan blir låg om man kan köpa något som sägs ha samma kvalitet med för ett mycket lägre pris. Tyvärr är det inte samma sak man köper. Utan det är något som mer kan liknas vid hästköttet i lasagnen. Man kapar kostnaden så mycket att produkten inte längre är det som kunden tror den köper. Men man meddelar inte kunden om att produkten inte längre är det den utger sig för att vara.

För att komma runt att självrekryterade fungerar så dåligt har flera undersökningsföretag, troligtvis alla i USA som har självrekryterade börjat använda något som kallas herding. Man utnyttjar det faktum att andra gör korrekta undersökningar och använder det som facit. Tyvärr kunde man i senaste valet konstatera att alla undersökningar var förvillande lika och visade på samma resultat i vissa delstater, men alla var lika fel. Det fanns ingen som hade rätt kvar att kopiera från. Det blev snarare en blind leder en blind. Läs mer i Nate Silvers artikel här

Denna artikel om UK valet är också läsvärd

Mao vi har 51 val, lågt valdeltagande och ingen som har råd att göra riktiga undersökningar. Inga bra förutsättningar för att korrekt kunna säga vem som kommer att bli president i USA.

Men det betyder inte att det inte går att undersöka. Tex Obamas kampanj insåg att de publika undersökningarna inte var så bra så de genomförde egna. De byggde upp egen undersökningskompetens, genomförde korrekta undersökningar enligt skolboken. Bl.a. ringde man 6000 telefonsamtal om dagen för att korrekt kunna följa väljaropinionen. De och visste redan i september att de skulle vinna mot Mitt Romney. T.om i Florida. Men så hade Obamas kampanj 100 miljoner dollar som de satsade på teknikutveckling och mätning.

Så det går att göra bra undersökningar även i USA, men det förutsätter att man är beredd att betala för undersökningen, göra det ordentligt. Jättebilligt och nästan gratis är sällan ett bra mått på tillförlitlighet. Det gäller allting även undersökningar. Dock behöver man inte i närheten av 100 miljoner dollar, men det är oändligt mycket mer än gratis, dock är det fantastiskt kostnadseffektivt om man värderar det man faktiskt får fram. Kunskap om ett helt lands åsikter, då är det snarare kapitalförstöring att agera utan att undersöka innan.

I Sverige har vi en liknande utmaning: Mediehusen har inte råd att betala vad det kostar.
Men vi har mobilregister, högt valdeltagande och framförallt det är ett majoritetsval inte 51 stycken.

Att mediehusen inte har råd att betala för undersökningar är något som inte får locka svenska företag att kapa kostnaden. Tyvärr har det redan skett hos flera. Men vi på Novus gjorde tvärtom vi utökade vår undersökning till att i dagsläget bestå av 4000 intervjuer. Vi hade ett genomsnittligt fel i valet som var mindre än en procentenhet. Något som är fantastiskt bra inte bara om man jämför med USA där man har problem med ett 50/50 val utan med nästan alla andra länder i världen.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: