Novus: 56% är emot IT outsourcing. Om IT branschen och vinst i välfärden

Jag bloggade lite om välfärdsfrågan för ett tag sedan. Just hur den uppkom och hur olika delar av frågan används till att skapa opinion är mycket intressant. Kan läsas här

Efter transportstyrelsen så är det en sak som fascinerat mig. Mellan raderna i rapporteringen lät det som att det var fastställt att IBM läckt till utländsk makt, SÄPO konstaterar typ att “dörren var olåst och man bör låsa den”. ÖB säger (om jag inte minns helt fel) på Löfvens pressträff att man får utgå från att informationen läckt.

Men mediefokus var primärt på det politiska spelet, splittringen i alliansen. Sen hur skall man göra med Hultqvist osv.

Jag funderade på hur ser det ut hos allmänheten. Då man inte direkt granskat IBM och de har inte heller försvarat sig, utan snarare verkar man medvetet hållit sig undan att hamna i medias rampljus, de har tackat nej till att kommentera vad jag kunde se. Samtidigt som hela frågeställningen handlade om säkerhetsklassning på deras personal och huruvida information de förvaltade hade läckt eller inte.

Carema affären med blöjvägningen och hur den sen blev starten för vinst i välfärdsdebatten påminner mycket om denna tycker jag. Carema var relativt osynliga men bilden satte sig. Sen växte diskussionen till det vi har idag. Undrar hur det hade sett ut om man varit aktiv direkt där. Att ducka fungerar allt sämre nu för tiden. Medielogiken är helt annorlunda nu. Nej jag skall inte lägga ut texten mer här kring medielogiken, då blir det en roman.

Åter till IBM och Transportstyrelsen. Det jag ville kolla var hur man ställde sig till outsourcing. Hur man såg på IBM:s roll och ansvar, samt om man trodde något läckt. När ÖB som sagt utgår från det, och nästan alla svenskar har en åsikt kring transportstyrelsen, det kunde vi se i vår undersökning till SVT i juli i år, Den kan läsas här.

Undersökningen genomfördes i augusti i år men har blivit liggande, jag har pratat om delar om resultatet för jag blev överraskad över hur det såg ut, bla. i Novus Sanity check med Richard Herrey. Men inte hunnit skriva om det före idag.

Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1033 intervjuer genomförts på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år under perioden 10 – 15 augusti 2017. Deltagarfrekvens: 59 %.

Fråga: Anser du att det är rätt eller fel att outsourca drift av känsliga uppgifter, tex det som skedde i Transportstyrelsen där IBM tog hand om driften. Även om personalen som hanterar det är säkerhetsklassad?

En klar majoritet anser att det är fel att outsourca oavsett säkerhetsklassning. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på det jag skrev ovan, kontexten och mellan raderna så uppfattas det som datat är vind för våg. Det har också vuxit fram en större misstro mot privata företag i det offentliga pga vinst i välfärdsfrågan. Om man sedan lägger till att det efter denna undersökning kommit många fler rapporter om osäker känslig information som varit/kan varit på vift. Mao problemet nu ser snarare ut att vara att precis som i vård och skola misstron mot att privata företag är inblandade, inte säkerhetsklassningen.

Fråga: Vilken skuld anser du att IBM har i Transportstyrelsens IT-skandal?

16 % anser att IBM är helt oskyldiga, var tredje kan inte svara på frågan, men 53% anser att IBM har en skuld i detta i varierande omfattning.

Fråga: Hur anser du att IBM skött säkerheten av Transportstyrelsens data?

Även här bekräftas att det finns en stor misstro mot IBM:s roll i detta, endast 4% anser att IBM har skött säkerheten.

Fråga: Tror du att någon på IBM har läckt information från Transportstyrelsens data till utländsk makt?

Som sagt, om ÖB säger att man får utgå från att informationen läckt, samtidigt som SÄPO haft en utredning sätter en bild i allmänhetens medvetande. Drygt var tredje svensk tror att någon på IBM har läckt information från Transportstyrelsens data till utländsk makt.

Denna fråga har många förutsättningar för att bli nästa “vinst i välfärdsfrågan”. Det som kan hända är att outsourcing av myndigheters drift kommer bli en stor fråga under valrörelsen.

Konsekvensen av det kan bli enorm, kostnadsmässigt och kompetensmässigt, men sånt brukar ju inte spela någon roll när det blir en måltavla för politiska poänger.

Vänsterpartiet var snabbt ute i denna frågan, och de har lyckats bra att tappa in på känslomässiga värderingsfrågor som sedan växer. För det är ju ingen som vill bli lurad, varken på känslig information eller skattemedel.

Samtidigt det som talar emot det är att det är “datagrejer” och integriteten är något komplext som nästan aldrig får fotfäste i det offentliga rummer. Abstrakta frågor som denna blir oftast inte långlivade, man förfasas lite sen går det över.

Frågan är ju vad som blir den bestående bilden, och hur det utvecklas framåt. Men vad som är klart är att denna undersökning visar att motståndet för outsourcing är stort, denna skandal har sannolikt sargat förtroendet för IT branschens företag, och att rida ut stormen är mycket riskabelt.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: