Kort kommentar om Demoskop och Inizio

Idag skedde en strukturaffär mellan konkurrenterna Demoskop och Inizio. Där Demoskop köper upp Inizio.

Jag har fått lite frågor om det påverkar Novus affär, jag ser ingen negativ förändring för Novus. Men eftersom vi är noterade och Demoskop är ett gammalt undersökningsföretag som en hel del känner igen är det lika bra med en kort kommentar.

Demoskop var ett bolag som var större än Novus när jag tillträdde som VD, men deras affär verkar för mig som en utomstående ha stagnerat. Under samma period har Novus vuxit med ca 100 %, samtidigt som vi varit lönsamma.

Inizios panel startades som en del av Schibsted. Men Aftonbladet och Schibsted arbete att distansera sig från Inizio har pågått stegvis i flera år, den slutgiltiga uppdelningen verkar ha skett i våras. Då panelmedlemmarna behövde acceptera att gå över till Inizio från Schibsted. Om den slutgiltiga uppdelningen lett till att Demoskop köper upp dem, eller om det är tvärtom vet jag inte.

Demoskops metodförändringar sedan några år tillbaka har gjort att deras undersökningar inte uppfyller bl.a. Ekots krav på undersökningar. Inizio har aldrig uppfyllt de kraven. När dessa två går ihop  kommer undersökningar i Inizios panel men i Demoskops namn fortfarande inte uppfylla dessa krav. Kravet är icke självrekryterat urval.

Är inte urvalet slumpmässigt kan man inte statistiskt fastställa vad undersökningen säger. Man vet inte i vilken omfattning man kan lita på resultatet. Ev kan man anekdotiskt fastställa resultatet om man redan vet ungefär vad undersökningen borde visa. Men undersökningar görs för att ta fram facit, inte komma nära ett känt facit. Däri ligger problematiken med självrekryterade urval.

“Nya” Demoskop kommer sannolikt att till stor del använda Inizios självrekryterade panel, annars verkar affären ologisk. Det innebär därmed att man också bygger upp en affär på självrekryterat urval med besked. Demoskop har som sagt varit där och nosat ett tag.

Jag undrar själv om “nya” Demoskop kommer att leverera en väljarbarometer till Aftonbladet eller till Expressen, för till båda tror jag inte någon av redaktionerna kommer gå med på.

Novus kunder och de flesta nyhetsredaktioner efterfrågar tillförlitliga undersökningar. Undersökningar som är facit, inte förhåller sig till ett känt facit. Enda sättet att uppnå det är genom att använda de vetenskapliga metoder som Novus baserar sina undersökningar på. Metoder både Demoskop och Inizio avviker från.

Jag kan inte se att två konkurrenter som blir en, och använder en icke vetenskaplig metod skulle påverka Novus affär på något negativt sätt.

Man anlitar Novus för att få kunskap man kan lita på. Det är vår framgångsfaktor, och grunden till Novus tillväxt.

Jag är nyss tillbaka från AAPOR (Amerikanska undersökningsbranschens årliga konferens) det var ingen tvekan där heller om vad som fungerar och vad som inte fungerar, det finns inga lösningar där man tillförlitligt kan arbeta med självrekryterade paneler, tvärtom har branschen blivit bränd rejält i USA och det är en helt annan ödmjuk inställning till problemet nu i USA än det var tidigare år. Som en föreläsare sa “Telephone is gold standard, you just need a lot of gold”. (Nu stämmer det inte att telephone som sådant är det, utan slumpmässiga urval är det. Men i USA är förutsättningarna helt annorlunda och mycket svårare att få till slumpmässiga urval på annat sätt än via telefon. Kommer blogga lite om det i närtid, viktigt att förstå USA då det påverkar så mycket här i Sverige, oavsett om vi vill det eller inte).

Antingen leder man branschens utveckling till ökad kunskap och tillit, eller så fastnar man i en negativ spiral. Att utveckla och fortsätta leverera pålitlig kunskap kommer fortsatt att vara Novus framgångsrecept.

Personligen kan jag inte förstå hur man kan bygga ett undersökningsföretag utan att förlita sig på den vetenskap och kunskap som finns. Att avvika från det innebär i mina ögon  att man tappat tilltron till sin egen framtid och den kunskap som vi vet fungerar.

Behovet av tillförlitlig kunskap ökar hela tiden, Novus är helt rätt positionerat för att leverera just det, idag och i framtiden.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: