Nyheter

”Sverige tycker” är nu ”Lena Mellin tycker” Om Aftonbladets undersökningar

07 maj 2021

När Aftonbladet startade sin egen opinionsundersökning – presenterad som ”Sverige tycker” – slog man på stortrumman. Man ville bland annat visa att professionella undersökningar är förlegade och långsamma. Min första reaktion var ”å nej”. Inte för att jag är rädd för konkurrensen, utan för att jag bryr mig om journalistiken. Ingen redaktion bör, av trovärdighetsskäl, […]

Läs inlägg

Sex av tio svenskar är negativa till reklam

22 sep 2020

Novus har för Sveriges Annonsörers räkning genomfört en undersökning om svenskarnas reklamtrötthet. Redan 2015 gjorde vi deras första kartläggning och förändringen över tid är tydlig. Årets undersökning, med drygt 2 000 svarande, visar att de senaste årens nedåtgående trend håller i sig. Undersökningen visar att sex av tio svenskar är negativa till reklam. Allmänheten ogillar […]

Läs nyhet
Sida av 2
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: