66 % av svenska folket tror att polisen har en dålig förmåga att lösa brott

Novus har på eget initiativ undersökt svenska folkets tilltro till polisens förmåga att lösa brott. 66 % av svenska folket anser att polisens förmåga att lösa brott är ganska eller mycket dålig. 26 % anser att den är mycket dålig. Endast 1 % anser att den är mycket bra.

Tilltron är högst bland den yngre åldersgruppen 18-29 år och absolut sämst bland 65 +. SD:s sympatisörer utmärker sig genom att de har lägst tilltro, 56 % upplever den som mycket dålig bland SD:s sympatisörer. Högst tilltro har sympatisörerna till de rödgröna partierna. Men även där har en knapp majoritet låg tilltro till polisens förmåga att lösa brott.

Läs hela rapporten här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: