Svenskarna är positiva till tiggeriförbud

En undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TV4 visar att en majoritet av svenskarna vill ha ett tiggeriförbud. 59 % svarar att de är för ett tiggeriförbud, 23 % svarar att de är emot ett förbud medan 18 % inte har någon uppfattning i frågan.

När Novus ställde samma fråga i juni 2015 svarade 50 % att de är för ett förbud.

Se inslag i TV4-Nyheterna

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: