43 % tror inte att media ger en rättvisande bild av samhället

Undersökningen är gjord på Novus eget initiativ
Undersökningen är genomförd 3 – 8 februari 2016 i Novus Sverigepanel, en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1014 intervjuer genomförts.

Novus genomför undersökningar på eget initiativ när det finns en fråga som intresserar oss, för vår ökade förståelse kring en fråga men också om det kan finnas ett allmänintresse som vi anser inte har lyfts upp. Ibland går vi publikt med dem, som med denna undersökning.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

94 % av Svenska folket anser att journalistik är viktigt för samhället.

Samtidigt är det en uppdelning i hur man ser på förtroendet, en majoritet har förtroende för radio, tv och dagstidningar, men däremot kvällstidningar har är det bara var tionde svensk som har förtroende för. Det finns en svag uppgång i förtroendet för media jämfört med september 2015, men det går inte att uttala sig om det är en uppåtgående trend ännu.

97 % av svenska folket följer nyhetsbevakningen regelbundet, 63 % flera gånger om dagen och 93 % åtminstone dagligen.

Vi har också frågat de som uppger att de läser alternativ media varför de gör det.

Man gör det framförallt för att få reda på fler detaljer och få en nyanserad bild. Dock säger var femte som läser alternativmedia att de gör det för att få reda på sanningen.

Däremot kunde vi också konstatera att alternativmedia inte är ett vedertaget begrepp som tolkas lika av alla, utan tolkas bland en del av de som svarar som att man kolla andra källor, där även annan traditionell media nämns. Så svaren kring alternativmedia får tolkas därefter, och mer ses som indikativa svar.

Tydligt här är att SD sympatisörer i högre grad inte litar på traditionell media och läser alternativmedia för att få reda på sanningen, ungefär varannan SD sympatisör uppger det som en anledning.

36 % tror att media ger en rättvisande bild av samhället, 43 % tror inte att så är fallet.

60 % av svenska folket tror att media medvetet vinklar nyheter för att skapa den bild de föredrar.

73 % av svenska folket tror att media medvetet vinklar innehåll för att få mer klick till sina siter.

160216_Novus_Rapport_Media

 

Anser du att journalistik är viktigt för samhället?

  Totalt
Ja 94%
Nej 3%
Vet ej 3%*

*i en tidigare rapport stod det 4% här, och det summerade till 101% det är egentligen inget konstigt, utan det är ett avrundningsfel som sker då och då, men detta brukar korrigeras manuellt i efterhand för att inte det skall se fel ut, det kan ju inte bli mer än 100% så klart. Men avrundningsfel gör att det kan bli det trots det. Nu är det korrigerat

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: