Lärarbristen får konsekvenser redan idag

Lärarförbundets rapport ”Sverige behöver fler lärare” visar att lärarbristen får allvarliga konsekvenser redan idag.

Novus har på uppdrag av Lärarförbundet frågat lärare hur de påverkas av lärarbristen. Av de som anser sig påverkas av lärarbristen anger 7 av 10 att de inte får vikarie när de behöver det. 4 av 10 uppger att de har obehöriga kollegor och var tredje lärare arbetar på en skola där det finns vakanta tjänster.

Läs hela nyheten här..

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: