Novus egna undersökningar

Oro för terrordåd 2023-08-21

Varannan svensk orolig för terrordåd, var tredje kommer ändra vanor

Bakgrund

Med anledning av den höjda terrornivån i Sverige ville vi se hur pass oroliga svenska folket är för ett terrordåd samt om man tänkte ändra sitt beteende på något sätt. Detta är inte en övergripande undersökning utan ett snabbt nedslag i denna frågan. Framförallt ville vi se om det fanns några tydliga demografiska skillnader. Undersökningen genomfördes med start dagen då terrornivån förändrades i Sverige.

Ladda ned rapporten här: rapport Novus terrornivån 20230821

Sammanfattning/analys

Nästan var tionde svensk är mycket orolig för ett terrordåd i Sverige. Totalt är varannan svensk mycket eller ganska orolig och varannan är inte särskild eller inte alls orolig. Dock är bara 5 % inte alls oroliga.

Oron är högst bland kvinnor, framförallt i åldern 35-49 år, där 12 % är mycket orolig. En statistiskt säkerställt högre oro jämfört med hela befolkningen.

Det är inga skillnader mellan storstäder och övriga landet. Inte heller jämfört med Stockholm och andra orter, trots att det är i Stockholm det skett flera terrordåd under året och det är där beslutsfattarna finns samt att Koranen har bränts där.

SD sympatisören är mer orolig än andra. 15 % av SD:s sympatisörer är mycket oroliga för ett terrordåd. Det ligger i linje med hur SD:s väljarbas ser på dessa frågor. Det finns i genomgående en högre oro för den ökade brottsligheten bland den väljarkåren. Även oron för islams negativa influenser är större där. Men också en större oro för att samhället utvecklas i fel riktning kan i viss del också härledas till en större känsla av oro och antagligen också faktiskt utsatthet bland en del av deras väljargrupp. Inte att bli utsatt för brott, men att bli offer för framtida förändringar och (för att ta det extremt förkortat) globaliseringens baksida.

Minst orolig är Vänsterpartiets sympatisörer. En mindre grupp än SD:s men ändå intressant att nämna. Under ytan finns det en partipolitisk skiljelinje mellan regeringsunderlaget och oppositionen som kan ha att göra med synen på hur man ser på samhället men också islam, eftersom terrorrisken har ökat på grund av reaktionen från islamska länder på koranbränningar i Sverige. Tittar man också på Novus undersökning i somras på reaktionen på koranbränningen ser man att oppositionens väljare är de som är mest för ett förbud att bränna religiösa skrifter som Bibeln, Tora och Koranen. Läs mer i länken: 4 av 10 vill förbjuda koranbränning. 17 % tror Ryssland ligger bakom – Novus – Kunskap och undersökningar

Framförallt kommer svensken att undvika folksamlingar som en konsekvens av den höjda terrornivån. Var tredje svensk planerar att undvika folksamlingar som en konsekvens av den höjda terrornivån. 65 % uppger att de kommer att leva som vanligt. 2 % av kvinnorna planerar att stanna hemma. 1 % av svenskarna kommer att undvika kollektivtrafiken. Nu är problematiken med kollektivtrafiken något som sker i storstäder. Enligt Novus undersökning december 2022 är det 71 % av alla svenskar i åldersgruppen som pendlar på något sätt. Bland dessa är det 29 % av de som pendlar till från jobb/skola som åker kollektivt (12% åker tunnelbana). 55 % pendlar med eget motordrivet fordon. 20 % cyklar och 13 % går. I Stockholm åker 55% kollektivt. Så att det är 1 % av svenska folket som undviker kollektivtrafiken måste tolkas i den kontexten. Det är också värt att notera att 4 % av de som bor i Stockholm uppger att de kommer undvika kollektivtrafiken.

I grafen har vi tagit ut de åldersgrupper uppdelat på kön som skiljer sig statistiskt säkerställt från totalen på någon av ”ja” svaren. Till exempel Män 50-64 år kommer i högre grad undvika kollektivtrafiken och folksamlingar. Kvinnor 18-34 kommer i högre grad stanna hemma.

Att 6 % av kvinnor 18-34 år planerar att stanna hemma är ett tydligt tecken på att man agerar på det ökade terrorhotet.  Detta är studerande, som sannolikt kan studera på distans.

SD:s sympatisörer som var de partisympatisörer som var mest oroliga kommer i högre grad att undvika kollektivtrafiken. Bland V:s sympatisörer där man var minst orolig kommer man också i högre grad att leva som vanligt. Kan man säga att V är de som i högst grad följer regeringens råd då? Det är sant, men bara en slump så klart. Däremot kan man nog snarare tolka detta som att regeringen och myndigheterna bör arbeta med att minska svenska folkets oro. För skall svenska folkets reaktion på ett ökat terrordåd vara att agera som vanligt så bör man ju adressera detta. Annars är det ganska säkert att den höjda terrornivån slår negativt på Sveriges ekonomi. Sen om man litar på svenska myndigheters förmåga att stoppa terrordåd, ja det får vara en annan undersökning. Sen för att vara övertydlig är så klart att absolut viktigaste för myndigheterna att hindra att det sker ett terrordåd. Men det hör till uppdraget. Precis som det hör till uppdraget att svenska folket skall känna sig trygga i landet de lever i. Det sistnämnda visar som sagt undersökningen att det behöver arbetas med aktivt nu. Även om faktiskt agerande på grund av ökade hotet är begränsat till att undvika folksamlingar. Men var finns folksamlingar? Jo köpcenter, resande och annat som är motorn för mycket i Sveriges ekonomi.

Torbjörn Sjöström

Novus

Ladda ned rapporten här: rapport Novus terrornivån 20230821

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ

Undersökningen är genomförd den  17– 21 augusti 2023 mot ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern 18-84, 1002 personer svarade på undersökningen. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: