Novus egna undersökningar

Syn på koranbränningar i Sverige och Nato 2023-07-26

4 av 10 vill förbjuda koranbränning. 17 % tror Ryssland ligger bakom

Ladda ned hela rapporten inkl tabellbilagor: Novus rapport koranen påverkan 20230726

Bakgrund

Vi ville undersöka hur många svenskar som anser att bränna koranen är ett sätt att sabotera medlemskapet i Nato. Delvis eftersom Erdogan angett det som ett krav för medlemskap, men också för att det uttalats som ett skäl. Även om man ser det som en aktiv påverkan från Ryssland för att sabotera Sveriges ansökan. Dessa frågor ställdes i måndags den 24 juli, och datainsamlingen avslutades onsdag 26 juli i samband med regeringens pressträff som bekräftade att koranbränningen används som en del av påverkansaktioner mot Sverige. Denna undersökning visar alltså svenska folkets syn på frågan innan regeringen informerat om att det finns ett samband.

Sammanfattning/analys

Var fjärde svensk tror att koranbränningarna främst är till för att sabotera Sveriges Natoansökan. 17 % av svenskarna tror att det är Ryssland som står bakom detta. 68 % av svenskarna anser att det är mycket viktigt att försvara yttrandefriheten i Sverige. 38 % av svenskarna vill att man skall förbjuda att bränna koranen i Sverige. Samma andel vill att man också skall förbjuda att bränna svenska flaggan, Toran och Bibeln. Så det är inte så att det skillnader mellan vilken religiös skrift man vill förbjuda att bränna. Utan stödet är detsamma. Dock finns det en intressant nationell skillnad mellan M, SD och övriga partier, där man inom SD och M i högre grad vill att man skall förbjuda att bränna svenska flaggan. Men de andra partiernas sympatisörer i högre grad vill att man förjuder att bränna de heliga texterna.

En öppen demokrati är sårbar för av missbruk av de demokratiska spelreglerna, det blir en uppenbar krock i en global värld där allt livesänds och internationell rapportering av händelser allt mer i världen blir en freakshow vars syfte är att polarisera för att maximera engagemang. Det är lätt att glömma att även Sverige hamnar i denna utmaning och politiker och makthavare måste agera på presentationen av en händelse utifrån hur den presenteras mer än vad som kanske ligger bakom. Varför skulle makthavare helt plötsligt nyansera något som sker långt bort som till exempel i Sverige för någon i Irak där de själva kämpar om makten på den inrikespolitiska arenan. Eller för den delen i Turiket där Erdogan gjorde allt för att vinna valet och kämpa med att bibehålla stödet i en skenande inhemsk inflation som får Sveriges prishöjningar att blekna. Sverige hade också den rollen i Ryssland långt innan kriget i Ukraina bröt ut. Sen med Natoansökan ställdes det på sin spets ännu mer så klart. En historiefixerad Putin som vill bygga upp en rysk stormakt igen refererar ofta till Poltava och svenska förlusten av sin stormakt. Sverige var i rysk kontext en problematisk granne med stark ekonomi, öppenhet, socialdemokratiska värderingar och en välfungerande demokrati. Något som såg som ett irriterande hot för den ryska ledningen. Vilket ju också vanställdes och förlöjligades i rysk media när man kunde. Det har faktiskt gått så långt att ryska motståndare till regimen använde Sverige ironiskt för att visa på problemen i Ryssland. Så egentligen är det ingen nyhet att Sverige är i mitten, men på grund av Natoansökan står det mer på spel för alla inblandade denna gång.

Man måste förstå att denna globala värld och i en global medielogik måste man hantera bilden av händelserna mer än kanske de faktiska händelserna. Det är också en påminnelse om att även svenska politiker måste kunna agera aktivt på en internationell arena för att förvalta Sveriges utveckling på bästa sätt. Tyst diplomati fungerar sannolikt dåligt när det är sociala medier och massmedia som är kanalen till medborgare i alltmer volatila länder där politikernas huvudfokus är maktkampen och utrikespolitiken är ett verktyg för att stärka sina kort nationellt. Långsiktigheten blir helt ointressant i den kortsiktiga kampen att bibehålla eller vinna makten i ett land.

Ett sätt att faktiskt nyansera reaktionerna är att lyfta folkets röst genom opinionsundersökningar, särskilt när Sverige nu är i mitten av flera länders inrikes och utrikespolitiska intressen. Ryssland, Turkiet, USA och Ukraina, bara för att ta några direkt berörda vad gäller Nato ansökan blir ett öppet samhälle med en stark yttrandefrihet ett vidöppet mål för att skapa sina egna bilder av svenska samhället. Något som inte enkelt kan regleras, men det bör erkännas och problematiseras.

Var fjärde svensk tror att den primära anledningen att bränna koranen nu är för att sabotera Sveriges Natoansökan. Men en majoritet på 59 % tror att det är för att provocera/protestera mot islam. Nu valde vi en lite bredare fråga där, det kan vara en lite filosofisk skillnad om en protest blir en provokation eller inte. Vad gäller att bränna koranen är det nog ingen som blir förvånad om en protest tolkas som en provokation. Så det var därför vi lade till båda orden i svarsalternativet.

Bland de som svarade ”annat” var det flest som trodde att båda intressen var lika stora, och en del som sannolikt egentligen ville svara att det var en protest mot Islam, men ville utrycka sig i lite fler ord för att motivera sitt svar, men det är en fråga som berör.

17 % av svenskarna tror att Ryssland ligger bakom bränningen av Koranen för att sabotera Natoansökan.

Bland män är det säkerställt fler som är övertygad om detta, bland kvinnor är det säkerställt fler osäkra som inte kan svara på frågan.

Skillnaden i partisympati är också intressant, var fjärde M sympatisör och inom övriga regeringspartier är tror det är Ryssland som ligger bakom, det är också fler som svarar vet ej och minst andel som svarar att det inte är en påverkansaktion. SD sympatisören tror i minst omfattning att det är Ryssland som ligger bakom. Vi vet sedan tidigare undersökningar att rädslan för islam är störst bland SD:s sympatisörer. Bland dem kopplas protesterna större omfattning till det man är orolig för bland annat att en (främmande) religion dikterar vad man får och inte får göra i Sverige. Vilket sannolikt räcker för fler bland SD:s sympatisörer. Vi vet sedan tidigare att oron för islam är en del i den samlande kraften bland många som sympatiserar med SD, utöver rädslan för en negativ samhällsutveckling, att SD är det enda parti som ännu inte haft direkt makt över samhällsutvecklingen. SD samlar många olika åsikter som önskar en snabbare vändning av samhällsutvecklingen från vad de anser nu vara mest negativ till en positiv.

Att det skulle vara något annat motiv som ligger bakom anser man säkert inte behövs i samma omfattning inom den gruppen. Bland SD:s sympatisörer är det 10 % som tror det är Ryssland som ligger bakom, 75 % tror inte det. Osäkerheten är också minst inom SD. Bland SD:s sympatisörer är det dubbelt så många män som kvinnor vilket kan vara förklaringen till den lägre osäkerheten. Det finns en genomgående skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor är mer osäkra än män. Ett intressant samband mellan kön och partisympati gör sig också påmint här.

96 % anser att det är mycket eller ganska viktigt att försvara yttrandefriheten i Sverige. Av dessa anser 68 % att det är mycket viktigt, och 28 % att det är ganska viktigt. Denna tveksamhet kommer säkert från frågan om man skall få bränna koranen i yttrandefrihetens namn. S-sympatisören svarar i högre grad att det är ganska viktigt. Där anser 33 % att det är ganska viktigt. Åldersmässigt är det viktigast att försvara yttrandefriheten bland unga män, men bland unga kvinnor är det flest som säger att det är ganska viktigt.

Vi undersökte också om man anser att vi ska förbjuda att bränna Bibeln, svenska flaggan, Toran och Koranen som en protest. Det var uppdelat i separata frågor men är sammanslaget i grafen nedan. För detaljer titta i tabellbilagan.

Det är ingen egentlig skillnad på förbudsviljan, utan nästan fyra av tio svenskar är för ett förbud att bränna svenska flaggan och de tre stora världsreligionernas heliga texter. Men ungefär varannan svensk är emot ett förbud.

Dock finns det en intressant uppdelning mellan partisympatier. Sympatisörer för SD och M är mer för att förbjuda att bränna svenska flaggan än att förbjuda att bränna de religiösa skrifterna. Sen är det färre SD-sympatisörer som är för att förbjuda att bränna heliga skrifter än övriga grupper. Dock är nivån densamma oavsett skrift, så inte heller SD sympatisörer gör någon skillnad på Koranen, Bibeln eller Toran.

Men det finns en aningen starkare nationalistisk underton bland M och SD. Att Andersson kom ut som patriot har inte gjort att S sympatisörer har stärkt sin känsla för svenska flaggan vad gäller om man får bränna den eller inte.

Men generellt kan man ändå säga att frågan kring förbud ändå visar att det finns ett så starkt motstånd att bränna till exempel Koranen i Sverige att nästan var fjärde svensk vill förbjuda det. Trots att man vill försvara yttrandefriheten.

Novus undersökte i april 2022 hur många som ville förbjuda demonstrationer som kunde provocera någon. Där var det var tredje svensk som ansåg att man borde kunna förbjuda demonstrationer som kunde provocera någon. Det är sannolikt ingen slump att det är ungefär lika många som anser att yttrandefriheten endast är ganska viktig att försvara. Tvärtom finns det en logisk koppling i kontexten yttrandefriheten nu diskuteras. Var tredje svensk är beredd på att tumma lite på yttrandefriheten för att inte provocera någon. Även om man nog inte riktigt tänkt igenom vad det i praktiken skulle innebära. Men viljan att provocera någon annan är låg. Och ser man att yttrandefriheten missbrukas i det syftet är det något man tycker kraftigt illa om.

Men det är väl här problematiken kring detta ligger. Yttrandefriheten i en öppen demokrati kan till exempel användas för att sabotera Sveriges chanser att bli medlem i Nato, som var fjärde svensk tror att koranbränningarnas syfte primärt är. 17 % av svenskarna tror att Ryssland ligger bakom detta. Men yttrandefriheten är mycket viktig att försvara enligt nästan 70 % av svenskarna, men var tredje svensk känner att det bara är ganska viktigt att försvara den.

Apropå Nato är stödet för ett Svenskt Natomedlemskap fortfarande högt, i juni trodde 80 % av svenskarna att Sverige kommer gå med i Nato, och 62 % anser att det är rätt av Sverige att ansöka om medlemskap. Så det folkliga stödet är starkt för ett medlemskap och det påverkar säkert lite mjukare syn på yttrandefriheten. Men också att de flesta svenskar inte heller vill provocera andra människor. Det blir fel på många plan här som pressar öppenheten på ett sätt som verkligen inte är lätt att hantera. Lägger man till att förtroendet för politiker är svagt och polariseringen mellan partierna i Sverige är stort och som jag skrivit ofta att man mer ser att svenska politiker och Sverige mest åker med i en global utveckling som dikteras av andra är det svårt att hitta en bra utväg ur detta. Men om jag skulle ge ett råd som jag tror går hem hos väljarna är det att man visar att man förstår väljarnas frustration och oro, och visar att man kan har en öppenhet i Sverige utan att man låter denna öppenhet utnyttjas av de som vill underminera demokratin och Sveriges intressen. I en demokrati måste man lita på att medborgaren förstår och att man är värdig deras förtroende.

Ladda ned hela rapporten inkl tabellbilagor: Novus rapport koranen påverkan 20230726

Torbjörn Sjöström

Novus

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ

Undersökningen är genomförd den 24 juli– 26 juli 2023 mot ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern 18-84, 1000 personer svarade på undersökningen. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: