Novus egna undersökningar

Syn på stormakter 2022-03-31

Stora förändringar i NATO-opinionen bland partiernas sympatisörer

71 % av svenskarna är rädda för Kina som en stormakt. För första gången frågar vi även om Kina. Innan har vi frågat om Ryssland och USA. Men Kina har vi inte undersökt förut. Dock aktualiserades även detta av kriget i Ukraina. Det är lika många som är rädda för Kina som en stormakt som är rädda för Ryssland som stormakt. Vilket ändå är ganska sensationellt. Men att Kina inte tagit ställning mot Ryssland har säkert haft en stor påverkan på detta utöver misstron mot kinesisk teknik och diskussionen om deras produkter får vara i t.ex. 5G nätet och på andra känsliga ställen. Men att nivån var lika hög som kring Ryssland är överraskande ändå.

Men rädslan för USA som stormakt fortsätter att sjunka och är nu på en rekordlåg nivå från att under 2019 med Trump som president att ligga på nästan samma nivå som rädslan för Ryssland som stormakt. Men Rysslands aggression mot Ukraina ändrade detta mycket fort.

Förra veckan kunde vi rapportera om att stödet för ett medlemskap i NATO var 66 % om Finland också går med, men utan Finland var stödet lite lägre. Denna vecka ser vi att det går upp igen och 48 % anser att Sverige skall gå med i NATO. Uppgången är statistiskt säkerställd. Och bara nu bara en procentenhet under toppnoteringen som var 49 % den 4 mars i år.

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus nato 20220331

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: