Novus egna undersökningar

Svenskar om Natoansökan 2022-03-25

Stora förändringar i NATO-opinionen bland partiernas sympatisörer

Om Finland går med i NATO är en klar majoritet, 63 % för att gå med i Nato.

Om inte Finland går med är opinionen för att gå med i Nato mer tveksam. Andelen osäkra ökar och är nu fler än de som inte vill gå med.

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus nato 20220325

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: