Novus egna undersökningar

2022-07-08

Natoopinionen

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus NATO 220708

Sammanfattning

I Novus fjärde undersökning efter att Sverige ansökt om att bli medlem i Nato har stödet för första gången sedan ansökningstillfället minskat lite. Andel som är för har minskat med två procentenheter och landat på 60 procent som är för ansökan. De som tycker att ansökan är fel har minskat. I detta fall med 3 procentenheter och landat på 19 procent. Denna undersökning visar samma siffror som 13 juni.

60 procent är för, 19 procent tycker det är fel beslut och 20 procent vet inte.

Sen förra mätningen har andelen som tror att Sverige kommer bli medlemmar i Nato ökat markant och visar nu en rekordnivå på 90 procent. Andelen som tror att Sverige inte kommer bli medlemmar har minskat markant med tre procentenheter till 3 procent och andelen som inte vet har minskat med fyra procentenhet till 7 procent.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen är genomförd den 30 juni – 6 juli 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av 1863 besvarade 1006 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen är 54%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus NATO 220708

Torbjörn Sjöström

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: