Novus egna undersökningar

2022-07-01

Natoopinionen

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus NATO 220701

Sammanfattning

I Novus tredje undersökning efter att Sverige ansökt om att bli medlem i Nato har stödet fortsatt växa sig starkare än vid ansökningstillfället. Andel som är för har stigit med två procentenheter och landat på 62 procent som är för ansökan. Även de som tycker att ansökan är fel har ökat. I detta fall med 3 procentenheter och landat på 22 procent.

62 procent är för, 22 procent tycker det är fel beslut och 17 procent vet inte.

Sen förra mätningen andelen som tror att Sverige kommer bli medlemmar i Nato inte förändrats utan ligger kvar på stabila 83 procent. Andelen som tror att Sverige inte kommer bli medlemmar har ökat med en procentenhet till 6 procent och andelen som inte vet har minskat med en procentenhet till 11 procent.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen är genomförd den 23 – 30 juni 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av 1842 besvarade 1013 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen är 55%.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus NATO 220701

Torbjörn Sjöström

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: