Novus egna undersökningar

Svenskar om Nato 2022-04-21

Natoopinionen

Ladda ned hela rapporten här: Rapport_Novus nato 20220420

Nu är det för första gången en majoritet som är för ett svenskt medlemskap i NATO. Finlands besök av statsminister Sanna Marin i Sverige och det som av många tolkades som ett kommande finskt ja till ett NATO medlemskap ökade andelen som sade ja till 51 % och det är statistiskt säkerställd uppgång.

Andelen som är emot minskade ännu mer och är även den statistiskt säkerställt.

Jag nämnde också i förra veckan att det inte fanns något som tydde på att stödet om NATO går med skulle påverka opinionen i det fall Finland går med i NATO, det stämde och andelen som nu är för ett NATO medlemskap om Finland går med är på samma nivå som den var när vi undersökte senast 23 mars 2022. 64 % av svenskarna vill gå med om Finland går med.

Detta kan tolkas som att Sanna Marins besök i Sverige och pressträffen tillsammans med Magdalena Andersson visar att Sverige och Finland tydligare gjorde detta till en gemensam sak. Så den svenska NATO opinionen ökar för fler tror att det kommer att bli en gemensam sak tillsammans med Finland, och är då mer positiv till ett svenskt medlemskap.

Svenskarna är mycket lyhörda för de signaler regeringen sänder och detta uppfattades som en positiv signal till NATO tillsammans med Finland helt enkelt.

Men de socialdemokratiska väljarna har inte ökad i andel som är för ett medlemskap, dock har andelen som är mot minskat och fler är nu tveksamma. Skulle regeringen uttryckligen säga att de är för ett NATO medlemskap så skulle opinionen sannolikt öka ytterligare. Vi såg nämligen att S sympatisören blev mer emot ett medlemskap när S tydligt sa att de inte ville bli medlemmar i NATO. Även om andelen som är för ökat lite sedan lägstanivån vecka 12.

Varannan svensk (50%) anser att ett NATO medlemskap ökar säkerheten. 19 % att det skulle vara oförändrat och 16 % att det skulle minska säkerheten. Ytterligare ett bevis på att reaktionen på Rysslands anfall mot Ukraina inte hade en avskräckande effekt hos svenskarna utan resulterade i ilska. Något jag rapporterat om i tidigare undersökningar.

Vi frågade också om svensk vilja att skicka militär till Ukraina. Inte för att debatten kring det funnits, men också som ett sätt att mäta Svenskarnas vilja att stötta Ukraina i detta krig, och viljan att stoppa de händelser vi dagligen ser i nyheterna på grund av kriget.

Så det är ändå nästan var femte svensk som vill skicka svensk militär till Ukraina. Men var tredje svensk vill att NATO skall ingripa militärt.

Ladda ned hela rapporten här: Rapport_Novus nato 20220420

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1010 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 14–20 april 2022. Deltagarfrekvens 58 %, för att få 1010 svar har vi frågat 1741 personer.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: