Novus egna undersökningar

Svenskar om Nato 2022-04-12

Natoopinionen

I slutet av mars rapporterade vi att stödet för ett medlemskap i NATO var 63 % om Finland också går med.

Men utan Finland är stödet för Nato ungefär detsamma sedan början på mars och Rysslands invasion av Ukraina. Jämfört med föregående vecka har dock nej sidan ökat statistiskt säkerställt. Men framförallt är det vet ej som minskar, ja sidan har minskat några procentenheter, och nästan varannan svensk är nu för ett NATO medlemskap.

Uppgången för Nej sidan beror på att andelen bland SD, L, C och bland de som idag inte vet vilket parti de skall rösta på är det statistiskt säkerställt fler som är emot ett medlemskap. Men inom SD, L och C är ändå en majoritet för ett medlemskap. Men andelen som inte vet har minskat till förmån för nej.

Regionalt är stödet som lägst i Norrland, där bara 27 % är för ett medlemskap. I Småland och öarna är varannan invånare för ett medlemskap.

Men utifrån dessa undersökningar är det ändå tydligt att stödet för ett svenskt NATO medlemskap skulle öka till en klar majoritet om Finland bestämmer sig för att skicka in en ansökan. Det finns inget som tyder på att den lilla ökningen på nejsidan skulle påverka detta.

Om också S säger att de är för så kommer det öka ytterligare. S väljarna backade i sin vilja att gå med när S ledning så tydligt sa att de inte ville gå med för några veckor sedan.

Om Finland går med i NATO är en klar majoritet, 63 % för att gå med i Nato.

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus nato 20220412

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: