Novus egna undersökningar

Militära bistånd och iro för attack i Sverige 2022-03-01

Invasionen av Ukraina

Novus har under perioden 2022-02-28 och 2022-03-01 gjort en ny undersökning med anledning av invasionen av Ukraina. Undersökningen är genomförd i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger en åsiktsmässigt representativ bild av svenska folkets åsikter.

31 % är ganska eller mycket oroliga för att Sverige skulle attackeras militärt idag.

Varannan svensk tror att risken för att Sverige skulle attackeras ökar på grund av biståndet.

Men varannan svensk anser att biståndet är lagom, mindre än en tiondel anser att det är för mycket. Var femte svensk anser att det militära biståndet är för litet. Så trots att man anser att risken för en attack mot Sverige ökar så anser de flesta att det är värt det.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: