Novus egna undersökningar

Ekonomin och kriget i Ukraina 2022-03-07

Invasionen av Ukraina

Novus har under perioden 2022-03-03 och 2022-03-04 gjort en ny undersökning med anledning av invasionen av Ukraina. Undersökningen är genomförd i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger en åsiktsmässigt representativ bild av svenska folkets åsikter. 1269 svenskar har svarat på denna undersökning.

Kort sammanfattning:

56 % av svenskarna oroar sig för att den egna privatekonomin påverkas negativt på grund av kriget i Ukraina. Högst oro bland SDs sympatisörer (70%) och lägst bland V:s sympatisörer (25%), den låga andelen inom V är extremt låg jämfört med andra partiers sympatisörers oro.

94 % anser att kriget är Rysslands fel. 0 % att det är Ukrainas fel och 2 % anser att skulden ligger på NATO. Så det är ingen tvekan om att svenskarna anser att skulden ligger på Ryssland.

89 % anser att svenska företag skall sluta göra affärer med Ryssland. Så stödet för de bolag som lämnar Ryssland på grund av kriget är massivt.

Oro för privatekonomin

56 % av svenskarna oroar sig för att deras privatekonomi kommer att påverkas negativt på grund av kriget i Ukraina. Oron är störst bland kvinnor och alla åldersgrupper förutom den yngsta (18-29 år). Bland de yngre är den ekonomiska oron extremt mycket lägre.

Tittar man på partisympati är oron absolut högst bland SD:s. Bland V:s sympatisörer är den extremt låg. Bara vara fjärde sympatisör inom V är oroliga för sin egen ekonomi. Jämfört med närmare varannan inom alla andra partier, och 56 % av alla svenskar.

Ansvarig för Kriget

94 % av svenskarna anser att Ryssland är ansvariga för kriget i Ukraina. 2 % anser att det är NATO, 0 % anser att det är Ukrainas fel, 2 % anser att det är någn annans fel och 2 % kan inte svara.

Så det är ingen tvekan om vem svenska folket anser är ansvarig. Och resultatet kommer säkert inte som någon större överraskning men samtidigt ser vi att de som inte tycker att det är Rysslands fel får oproportionerligt mycket luft på sociala medier, kanske inte lika mycket som kring antivaxning, men tendenserna är desamma och därför ville vi undersöka omfattningen, för att förhoppningsvis få detta överstökat, så inte fokus läggs på vems felet är.

Bland SD:s sympatisörer finns det dock överrepresentation bland de som anser att det är NATO:s fel, 7 % av SD:s sympatisörer anser att det är NATO som är ansvariga. Men även inom SD är det en överväldigande majoritet som anser att det är Rysslands fel.  Andelen osäkra är störst bland de som inte vet vad det skall rösta på om det vore val idag “osäkra” (11%) men även bland SD:s sympatisörer (6%).

Företag sluta göra affärer med Ryssland

89 % av svenskarna anser att svenska företag skall sluta göra affärer med Ryssland. Så de företag som idag klipper banden gör det med stöd av Svenska folket.

Männen är mer bestämda än kvinnor. De äldre mer än de yngre. Men oavsett åldersgrupp eller kön så är det nästan alla som anser att det är rätt.

Om man tittar på partisympatitillhörighet är även där stödet massivt bland alla partier. Dock är andelen som säger säkerställt fler bland SD:s sympatisörer (8%).

Just denna avvikelse bland SD:s sympatisörer är en påminnelse om att SD kom från en mer extremistiskt håll och den historiska kärnan är kvar. MEN de är en liten minoritet även bland SD:s sympatisörer. SD är nu mer ett “motparti”. Som jag skrivit om tidigare kan läsas här: Nytt på bloggen: Om för och motpartier, ett sätt att försöka förklara populismens framfart

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: