Novus egna undersökningar

Coronastatus 20200320

Detta är en äldre sida som visar den dagens publicering, den senaste uppdateringen hittar du alltid på: Novus Coronastatus

Uppdaterad 20200320 kl 12.00

Denna sida kommer uppdateras dagligen, för att se tidigare dagar så ligger dessa som länkar här:

Coronastatus 20200318 (Om förtroendet för myndigheter, media samt oron att drabbas själv)

Coronastatus 20200319 (Om att 41 % av de anställda varit hemma från jobbet av någon anledning, av dem är 49 % förkylda, hosta och ont i halsen vanligt)

Fredagens Coronastatus är baserad på Novus undersökning med 2226 intervjuer genomförd under perioden 16-18 mars 2020 i Novus slumpmässigt rekryterade webpanel. 64 % deltagarfrekvens.

Vi har också en undersökning direkt riktad till 80-89 åringar, 234 intervjuer under perioden 6-18 mars 2020 för att se de äldres ändrade beteende. Deltagarfrekvensen på den är 59 %

Fokus med dagens rapport är beteendeförändringar bland svenska folket och om de äldre är försiktiga. Det har varit en hel del diskussion om det i media. Syftet med myndigheternas rekommendationer är att minska risken för att riskgrupper särskilt äldre skall smittas.

Undersökningen visar att de äldre i stort faktiskt sköter sig bättre än yngre åldersgrupper. Se nedan.

89 % av svenska folket vet vad det skall göra om man tror att man fått Corona viruset. Så informationen har gått fram, vi har inte testat vad det faktiskt betyder, men det är mycket troligt att myndigheternas information gått fram. En överbelastning av 1177 är antagligen ett tecken på detta. Många misstänker att de har det och ringer till 1177 för att få råd.

Om du misstänker att du fått Corona viruset kan vi tipsa om att göra detta test för att veta om du skall ringa 1177 eller inte, så att de kan hantera de viktigaste fallen

74 % Tvättar händerna oftare, ja det budskapet har också gått fram. Varannan svensk har också slutat att ta i hand.

Att endast 33 % uppger att de nyser i armvecket betyder inte att 67 % inte nyser i armvecken, det betyder att en tredjedel nu gör det men inte gjorde det innan Corona. Bara 9% av svenskarna har inte alls ändrat beteende på grund av Corona viruset.

Däremot begränsningen av sociala kontakter är det många färre som gör. Värt att nämna att det är signifikant fler i Stockholm som begränsat sina sociala kontakter. I Stockholm uppger 39% att de gjort det. Vi kommer också titta närmare på den nedan hur det ser ut i olika åldersgrupper.

Men hur är det med de äldre åldersgrupperna?

Tittar vi på de två kanske viktigaste aktiviteterna för att minska smittspridningen, sociala kontakter och folksamlingar så blir bilden tydlig:

Den medierapportering jag sett om äldre som absolut inte håller sig hemma utan vill leva som vanligt och inte kan vara rädda för allting osv. stämmer inte med den breda gruppen äldre. De har i högre grad vidtagit de åtgärder som rekommenderas för att minska smittspridning. Det visar undersökningen tydligt, skillnaderna är signifikanta.

De äldre sköter detta klart bättre än de yngre åldersgrupperna.

Undersökningen innehåller mycket mer, vi kommer fortsätta att släppa aktuella undersökningar dagligen, kanske oftare ibland.

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, att 2226 svenskar svarade och det var 64 % av alla tillfrågade för denna undersökning och det på endast 48 timmar är verkligen mycket bra. Ett tecken på att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: