Novus egna undersökningar

Trygghet mot kriminella 2023-01-30

18% skulle känna sig tryggare mot kriminella om de kunde skjuta

Se mer detaljer i rapporten som kan laddas ned här: Rapport_Novus kriminella skytte 20230130

Bakgund:

Med dagliga rapporter om skjutningar ville vi undersöka medborgarens roll på kopplingen mellan vapen, skjutskicklighet och de grova våldsbrotten. Innan tittade vi på svenskens försvarsförmåga, men det handlar också om hur man ser på den grova brottsligheten i Sverige som sker med vapen.

18 % (nästan 1,4 miljoner) svenskar skulle känna sig tryggare mot kriminella om de kunde skjuta. Att nästan var femte svensk skulle känna sig tryggar i Sverige om de själva kunder skjuta är extremt högt i Sverige. Detta är ju inte USA, då att över en miljon svenskar skulle känna sig tryggare om de själva kunde skjuta är en enorm förändring jämfört med vad vi är vana att se i Sverige.

Detta har inte skett i ett vakuum, utan är en reaktion av det som händer i Sverige och världen.

De dagliga rapporterna kring skjutningar och grova våldsbrott i Sverige associeras inte till svenska legala vapenägare. Men det betyder också att man inte tror att samhället kan lösa detta problem utan man måste själv ta hand om sin egen säkerhet.

Bland annat har samhället lagt mer och mer ansvar på individen i Sverige kring sin egen självförsörjningsgrad. Man förväntas klara sig nästan en vecka själv vid en kris eller krig. Under pandemin skulle man stanna hemma, och bara belasta vården om det verkligen var akut. Med skenande elpriser är det upp till individen att hantera det själv. Lägga egna investeringar på sitt boende för att Sverige inte skall få tillfällig elbrist och för att man skall ha råd med elräkningen. Det finns många exempel på detta förflyttande av ansvar till individen de senaste åren. Det finns många tecken på ökat individuellt ansvar på individen och i allt mindre grad kunna lita. Vilket är orsaken till att man som individ anser att man i högre grad känner att samhället inte kommer ställa upp när det verkligen gäller. Inklusive polisens möjlighet att skydda individen när det verkligen är akut.

Ännu lite fler 20% (ca 1,5 miljoner) svenskar anser att man bör kunna öka möjligheten att träna skjutskicklighet. 14% vill att man skall minska, och 43% anser att det bör vara samma som idag.

Svensken tror inte heller att det är legala vapen eller personer med vapenlicens som begår brotten. Utan det är tydligt att man ser de kriminella som begår brotten nu verkligen är kriminella i alla delar, inklusive deras sätt att få tillgång vapen.

Det finns också en tydlig partipolitisk uppdelning i dessa frågor. Regeringsunderlaget är tydligt mer för både en ökad trygghet med egen skjutskicklighet och möjligheten att träna.

Se mer detaljer i rapporten som kan laddas ned här: Rapport_Novus kriminella skytte 20230130

Torbjörn Sjöström

 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: