Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

SD

Väljarprofil Sverigedemokraterna 2023

Inledning väljarprofiler

Novus har inför Almedalsveckan 2023 gjort en sammanställning om varje riksdagspartis väljare. Dessa väljarprofiler är baserade på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser SD-sympatisören ut idag:

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: NOVUS VÄLJARPROFIL SVERIGEDEMOKRATERNA 2023

Sammanfattning

Sverigedemokraterna gjorde sitt bästa val någonsin 2022 och blev med sina 20,5 procent Sveriges andra största parti. Sedan valet har väljarstödet för partiet minskat och i Novus senaste väljarbarometer ifrån juni uppmättes ett väljarstöd på 17,6 procent. En minskning med 2,9 procentenheter. Trots ett tapp i väljarstöd är förtroendet bland de egna väljarna fortsatt högt för partiledaren Jimmie Åkesson, som även den partiledare som suttit längst på sin post. Nio av tio (90%) uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för honom. Endast Socialdemokraternas partiledare (95%) åtnjuter ett högre förtroende bland sina egna väljare. Av dem som röstade på SD i valet 2022 uppger nio av tio (86%) att de skulle rösta på partiet om det vore val idag.

Den viktigaste frågan för Sverigedemokraternas sympatisörer är frågan om lag och ordning. På andra respektive tredjeplats kommer frågan om invandring och integration samt frågan om sjukvård. 28 procent av SD-sympatisörerna tycker att samhällsutvecklingen går åt rätt håll, 65% tycker det motsatta. Attityden till samhällsutvecklingen har därmed blivit något mer positiv då andelen som ansåg att samhällsutvecklingen var på väg åt rätt håll för ett år sedan låg på 7%.

Sverigedemokraternas sympatisörer består i högre utsträckning av män (71%) än av kvinnor (29%). Drygt hälften av sympatisörerna (56%) har en gymnasieutbildning eller motsvarande. Var femte (22%) har en grundskoleutbildning och ungefär lika många (20%) har en universitetsutbildning. Stödet för partiet är som störst ute i landet (51%). I storstäderna och i de större städerna är stödet mindre. SD-sympatisörerna är jämnt fördelade över åldersspannen 30-65+, 82 procent av väljarna befinner sig här.

Analys

Åkesson har alltid haft ett starkt förtroende bland SD:s sympatisörer, det har han fortfarande, men S har faktiskt ett starkare förtroende för Andersson än SD har för Åkesson. Det var samma situation för ett år sedan. Men ändå värt att nämna. Nu är SD en aktiv del av regeringsunderlaget, och partiet ökade i Novus senaste undersökning sitt förtroende bland svenskarna inom Lag och ordning. Den fråga SD-sympatisören prioriterar högst. SD väljaren är mer orolig för samhällsutvecklingen, det har hela tiden varit en röd tråd i deras väljarbas.

När SD är en del av regeringsunderlaget ser man för första gången lite framtidstro från deras sympatisörer. Nu tycker nästan var tredje att samhället utvecklas åt rätt håll. För ett år sedan var det 7 % som ansåg att det gick åt rätt håll.

SD:s sympatisörer prioriterar också sjukvården som tredjefråga, en fråga S-sympatisörer har i topp, men inte M. Frågan om landets ekonomi som M har på andraplats är inte med på SD- sympatisörens topptrelista.

9 av 10 av de som skulle rösta på SD idag om det vore val, röstade på dem i valet, en relativt hög siffra, så SD har behållit majoriteten av sina väljare. Motsvarande siffra för M är 6 av 10. SD har en lojal väljarbas, de är förenade i sin oro för framtiden och har en låg tilltro till att de andra partierna ens ser problemet ännu mindre kan ändra på det. Även om flera partier försökt att locka SD:s väljare så har det nog snarare spätt på drivkrafterna som gjort SD till det näst största partiet i valet.

SD har i viss omfattning förlorat på att vara ett stödparti till regeringen, men nu i juni bröts den negativa trenden och de ökar och tar väljare från S. Min analys är att det är på grund av skjutningarna och att S inte heller kunde lösa det när de styrde.

Söker man någon som ännu inte helt fått makten att testa sina lösningar är SD pga. sin position utanför regeringen fortfarande en livlina i frågan, för väljarna vill tro på demokratin och politiken, även om det blir svårare och svårare för många. Över 90 % av svenskarna anser att demokratin är värd att försvara. Men 40 % anser att politikerna försvagar demokratin. Det är en av förklaringarna till SD:s tillväxt, att tilltron till de som haft makten är så låg, och att de snarare missbrukar än arbetar på väljarnas förtroende.

Vi ser också att många allt tydligare ser en direkt koppling mellan brottsligheten och invandringen. Mycket troligt för att regeringen tillsammans med SD öppnat den dörren med frågan om utvisningar för brottslingar. Rent generellt vet vi att frågor och lösningar som bekräftas av politiken cementeras i allmänhetens ögon. Till exempel, först efter att S- regeringen stängde gränsen och sa att Sverige inte klarade av mer invandring så blev invandringsfrågan svenska folkets viktigaste fråga. Inte innan.

71 % av SD:s sympatisörer är män, det är inget nytt, det har varit så från start. SD har vuxit både bland män och kvinnor, men det har i princip alltid varit dubbelt så många manliga som kvinnliga sympatisörer. Det återspeglas också i önskan på åtgärder. Män tenderar oftare ha en klar åsikt om vad som händer och hur det löses. Kvinnor är mer tveksamma. Nu pratar jag generellt om grupper, inte individer. För det finns alltid individuella variationer. Alla män är inte lika och alla kvinnor är inte det heller. Men det finns en tydlig skillnad i åsikter som alltid har funnits där. Det innebär att män lockas mer av hårdare lagar och tuffare poliser. Som upplevs som konkreta tydliga lösningar. Även om det inte speglar hela problematiken så gör det åtminstone något. Vilket också återspeglar både Moderaternas och Sverigedemokraternas kommunikation kring hur man kommer till bukt med brottsligheten.

Lägger man till att allt i det offentliga rummet måste vara svart eller vitt så skapas det en polarisering man måste ha koll på. När sedan effekten inte kommer gällande tuffare lagar och hårdare poliser efterfrågas ännu tuffare lagar och poliser. Inte för att man vill ha ännu mer, men man vill att något ska hända. I den hätska offentliga tonen är det lätt för medborgaren att glömma nyanserna, eftersom de totalt saknas i det offentliga rummet. Medborgaren är medveten om nyanserna i sitt eget liv. Men om det offentliga konstant är svartvitt tror man att det är så det måste vara i myndighetssverige och politikernas värld. Att politik är en kamp mot motståndarens fixering vid en diametralt motsatt lösning jämfört med den det parti man tror är lite närmare sanningen just nu. Nyanserna försvinner totalt.

Värt att påpeka, SD:s sympatisörer är inte mer lättlurade än någon annan, men de oroar sig mer för samhället idag och är kanske lite mer desperata för att se en positiv lösning och framför allt att det skall sluta bli sämre så att landet får andro och kan börja utvecklas. SD är starkast på landsbygden och svagast i storstäderna. I en urbaniserad global värld är de landsbygdsbon som är förloraren.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Genomförande

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna; väljarbarometern, partiledarförtroende och viktigaste politiska sakfrågan.

Undersökningarna är genomförda från och med den 17 november 2022 – 20 juni 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 65+ år. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: