Vad tycker väljarna?

Moderaterna

Väljarprofil M 2023

Inledning väljarprofiler

Novus har inför Almedalsveckan 2023 gjort en sammanställning om varje riksdagspartis väljare. Dessa väljarprofiler är baserade på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser M-sympatisören ut idag:

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: NOVUS VÄLJARPROFIL MODERATERNA 2023

Sammanfattning

Förtroendet för Stadsministern Ulf Kristersson är högt bland M-sympatisörerna. Nio av tio (89%) uppger att de har mycket eller ganska högt förtroende för stadsministern. Endast Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas partiledare åtnjuter ett högre förtroende bland de egna sympatisörerna.

Väljarstödet för Moderaterna uppmättes i juni 2023 till 20,4%, en ökning med 1,3 procentenheter sedan valet i september 2022. Med dessa siffror tar Moderaterna platsen som Sveriges andra största parti i Novus senaste väljarbarometer. Vore det val idag uppger 7 av 10 (69%) av dem som röstade på Moderaterna i riksdagsvalet 2022 att de även skulle rösta på partiet idag.

M-sympatisörernas viktigaste sakpolitiska fråga är frågan om lag och ordning, följt av frågan om landets ekonomi och frågan om invandring och integration. Drygt fyra av tio (44%) av de moderata sympatisörerna anser att utvecklingen i samhället går åt rätt håll. Moderaternas sympatisörer är därmed den grupp som är mest positiva till samhällets utveckling i stort. 42% anser dock att samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll.

Majoriteten av de moderata sympatisörerna är mellan 18-49 år gamla (58%) och är i något högre utsträckning män (58%). Nära hälften (46%) har en gymnasieutbildning och fyra av tio (41%) är högskoleutbildade. Främst bor M-sympatisörerna i storstäder (40%).

Analys

M har tidigare varit ett parti med lika många kvinnor som män, nu har det gått över till att vara ett lite mer mansdominerat parti som fokuserar på de lite hårdare frågorna. Lag och ordning är M sympatisörens viktigaste fråga, landets ekonomi och invandringen kommer därefter. Sammankopplade frågor i många väljares ögon. En koppling vi ser i undersökningar är att hanterar man invandringen så hanterar man också brottsligheten och även landets ekonomi.

Utmaningen för M är att de inte anses vara bäst i någon av de sakfrågorna, de har tappat position i lag och ordning och har nu endast en delad förstaplats med SD. Landets ekonomi anser flest att S är bäst på och invandringen är SD:s paradgren enligt svenska folket. M:s sympatisörer anser så klart att M har bäst politik i fler grenar, Men skall M vinna fler väljare kräver det en mycket tydligare positionering som uppskattas av fler än bara nuvarande M sympatisörer.

Sedan är M sympatisören lite mer nöjd med samhällsutvecklingen än många andra partier. Jämfört med huvudrivalen S är det en stor skillnad. 44% av M sympatisörerna anser att det går åt rätt håll, 42 % år fel håll. Bland S sympatisörer är det bara 9 % som anser att samhällsutvecklingen går åt rätt håll. Det är ganska logiskt att det är fler som sympatiserar med M som anser att det går åt rätt håll. Men M:s utmaning här är att det fortfarande är nästan lika många av sympatisörerna som anser att det går åt fel håll. Ett bättre läge för ett stabilt stöd bland åtminstone sina väljare är att en klar majoritet känner att landet åtminstone utvecklas åt rätt håll, även om det finns många problem kvar. För om man tycker att landet utvecklas åt rätt håll behöver det inte betyda att man är nöjd med nuläget, men man ser i alla fall ett hopp om att ledningen för landet styr det åt rätt håll och att det kommer bli bättre.

Som referens ansåg 64 % av S-sympatisörer att landet utvecklades åt rätt håll innan valet för ett år sedan. Så M har inte lyckats ingjuta samma framtidstro i sina sympatisörer som S hade när de regerade landet för ett år sedan.

Samtidigt finns det många tecken i våra undersökningar som pekar på att tilltron till politikernas möjlighet att lösa samhällsproblemen vacklar. Många frågor kommer från ingenstans och politiker är snabba på att prata om problemet, men lagstiftning och att arbeta genom myndigheter tar tid. Så det blir mer fokus på skuld än ansvarstagande och lösning. För lösningarna är så långt borta att de hinner överskuggas av nya kriser. Men det skadar tilltron till demokratin och våra folkvalda. Främst drabbar det regeringspartierna. För det är ju de som kom till makten genom löften att lösa problemen och lyckades skapa en parlamentarisk majoritet.

M är jämfört med S ett parti som lockar de yngre åldersgrupperna. Nästan var tredje sympatisör är mellan 18-29 och en majoritet är mellan 18-49 år. Så har det sett ut ett bra tag. Men att de har behållit denna position även efter att de bildade regering är intressant.

Torbjörn Sjöström
Vd
Novus

Genomförande

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna; väljarbarometern, partiledarförtroende och viktigaste politiska sakfrågan.

Undersökningarna är genomförda från och med den 17 november 2022 – 20 juni 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 65+ år. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: