Vad tycker väljarna?

Kristdemokraterna

Väljarprofil KD 2023

Inledning väljarprofiler

Novus har inför Almedalsveckan 2023 gjort en sammanställning om varje riksdagspartis väljare. Dessa väljarprofiler är baserade på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser KD-sympatisören ut idag:

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: NOVUS VÄLJARPROFIL KRISTDEMOKRATERNA 2023

Sammanfattning

Väljarstödet för Kristdemokraterna uppmättes i juni 2023 till 3,3 procent, en minskning med 2,0 procentenheter sedan valet 2022. Novus väljarbarometer visar att stödet för partiet succesivt minskat för varje mätning som gjorts sedan valet, med undantag för maj då väljarstödet ökade marginellt med 0,2 procentenheter. Med ett minskat väljarstöd når Kristdemokraterna alltså inte upp till 4%-spärren, något de inte gjort sedan februari i år. Av de som röstade på KD 2022 uppger åtta av tio att de skulle rösta på partiet om det vore val idag.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har ett förhållandevis starkt stöd bland sina egna väljare. 81 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Jämfört med de andra partiledarna är det dock bara Miljöpartiets båda språkrör som får lägre förtroendesiffror bland sina egna väljare. Huruvida KD-sympatisörerna anser att samhällsutvecklingen går åt rätt håll eller ej råder det delade meningar om, 39% uppger att de tycker att utvecklingen går åt rätt håll, 35% uppger att utvecklingen går åt fel håll. Jämfört med de övriga riksdagspartierna är det endast Moderaternas väljare som ställer sig mer positiva till vart samhällsutvecklingen är på väg.

För Kristdemokraternas sympatisörer är frågan om lag och ordning allra viktigast. På andra, respektive tredjeplats hamnar frågan om sjukvård samt frågan om invandring och integration. KD-sympatisörerna består av ungefär lika stor andel män (48%) som kvinnor (52%). Stödet är lägre i storstäder (24%) och större städer (25%) och högre i övriga landet (51%). Varannan (52%) KD-sympatisör har en gymnasieutbildning eller motsvarande, var tredje (33%) har en universitetsutbildning. Stödet är som högst i de äldre åldersgrupperna och var tredje (33%) KD-sympatisör är mellan 50-64 år.

Analys

KD är det parti som har en nästintill jämn fördelning mellan män och kvinnor. De andra partierna i regeringsunderlaget har en tydlig mansdominerad övervikt bland sina sympatisörer. Oppositionspartierna har en tydlig kvinnodominerad övervikt. Men man skall komma ihåg att KD nu ligger under 4%-spärren, 3,3 % i Novus väljarbarometer i juni. Busch har ett ganska starkt stöd bland sina sympatisörer. Men det är mycket färre än de hade i valet. I valet 2018 var det en stark partiledareffekt, Ebba Busch var en stark kontrast i debatterna till den äldre mannen Löfven. Med kvicka kommentarer vann hon många nya väljare. Busch räddade sannolikt de sista veckorna innan valet partiet från att åka ut ur riksdagen. En effekt som kom sent, men i den höga väljarrörlighetens tid är det inget överraskande tyvärr. Jag säger tyvärr för det är inte ett gott tecken för demokratin att väljarrörligheten generellt är så hög, precis som förtroendet för partiledarna generellt är lågt. Även den generella uppdelningen mellan könen är inte alls bra.

Men samma Busch som inte lämnade någon oberörd har under dessa år gått från en tillgång till att snarare vara en belastning för partiet. Partiet kretsade mycket kring partiledaren, och det har varit många uppseendeväckande händelser som är nära Busch som person, husköp, men också det som hände i partiledningen när partisekreteraren fick gå på dagen.

Busch nu är energiminister och svenskarna lider av en mycket hög inflation. Det ser heller inte ut att finnas en ljusning som kommer från svenskt håll. Enda räddningen är väl om EU utan att skämmas kunde drivas av rysk gas igen. Men det är det ju ingen som vill. Ryssland har verkligen agerat på ett sätt som inte går att förlåta, men som också aktualiserade EU:s beroende av fossil energi och framför allt rysk gas.

Hur Sverige snabbt skall komma ur detta är det svårt att se. Men det slår hårt mot stödet för KD och Busch som både minister och partiledare.

Att ett parti står och faller i så hög grad kring sin partiföreträdare är inget nytt, och det handlar också om den ikonifiering som alltid sker i det offentliga rummet just nu med rådande medielogik. Rosling, Greta, Lööf, Busch, Andersson. Den har pågått länge, partierna måste utgå från denna logik för att ens komma igenom bruset. Men det gör dem mer sårbara.

Busch har inte slutat som Lööf, men hon behöver vända de negativa associationerna kring henne för att kunna komma över 4%-spärren.

Skulle jag komma med ett råd så är det att fokusera på bilden av partiledaren. Det var det som räddade KD 2018, men som nu är ett problem. Kriget i Ukraina som leder till skenande elpriser löser man inte och problemet med vården är heller inget man har så mycket kontroll över som man hade önskat. Men det är ingen slump att KD är det parti som helst velat förstaliga sjukvården.

Torbjörn Sjöström
Vd
Novus

Genomförande

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna; väljarbarometern, partiledarförtroende och viktigaste politiska sakfrågan.

Undersökningarna är genomförda från och med den 17 november 2022 – 20 juni 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 65+ år. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: