Vad tycker väljarna?

Centerpartiet

Väljarprofil C 2023

Inledning väljarprofiler

Novus har inför Almedalsveckan 2023 gjort en sammanställning om varje riksdagspartis väljare. Dessa väljarprofiler är baserade på ca 3000 intervjuer kring politiska sakfrågor och den senaste väljarbarometern. Så här ser C-sympatisören ut idag:

Ladda ned väljarprofilen som en PDF här: NOVUS VÄLJARPROFIL CENTERPARTIET 2023

Sammanfattning

Väljarstödet för Centerpartiet ligger på 4,7 procent vilket är en minskning på 2,0 procentenheter jämfört med valet 2022. Sedan valet så har de legat på lägre nivåer och har inte nått upp till samma stöd som vid valet. Av de som röstade på Centerpartiet i riksdagsvalet så är det 76 procent som uppger att de skulle rösta på dem i dag.

Centerpartiets väljare är något fler kvinnor än män men det är ganska jämnt fördelat, nära hälften. De är relativt jämt representerade i alla åldersgrupper men med något fler sympatisörer i åldrarna 30-49 år. De är även i högre utsträckning universitets- och högskoleutbildade. Centerpartiet har något lägre stöd i storstäder och större städer utan väljarna bor i större utsträckning i övriga landet.

Det är 36 procent av C-väljarna som känner ett mycket eller ganska stort förtroende för partiledaren Muharrem Demiro. De viktigaste frågorna är sjukvård, klimatet samt skola och utbildning. 18 procent av C-väljarna anser att Sverige är på väg åt rätt håll medan 68 procent anser att Sverige är på väg åt fel håll.

Analys

Låt oss börja med den första elefanten i rummet. Demirok har inte ens förtroende hos hälften av C:s sympatisörer. 36% är extremt lågt. MP, vars språkrör brukar ligga i botten av svenska folkets förtroendelista har stöd av en klar majoritet av sina egna sympatisörer. Om partiet inte lyckas öka förtroendet för partiledaren så kommer det bli omöjligt att vinna väljare. Har man inte förtroende för partiföreträdaren blir det ointressant vilken politik man för fram, eftersom tilltron saknas.
Det för oss också till den andra elefanten i rummet, som var ett problem även när Lööf var partiledare, trots att hon hade ett större förtroende än Demirok. Man har inga politiska sakfrågor som drar väljare, vilket också förklarar den annorlunda bilden av C-sympatisörens politiska topp tre prioriteringar; sjukvård, klimat och skola. Samma prioriteringar som 2022. Ungefär samma prioriteringar som Socialdemokraternas väljare, men i en annan ordning.

C vann väljare i valet på grund av Annie Lööf, och att man var mot SD. Två faktorer som är mycket tunna att bygga ett parti på. Med Demikroks låga förtroende är utsikterna ännu svårare.

För att hitta en tid då C hade större politiskt förtroende inom så behöver man gå tillbaka till november 2018. Då hade C ett hyfsat förtroende i miljö/klimat, energipolitik, djurättsfrågor, företagande och regionalpolitik. Samtidigt när jag tittar tillbaka i tiden var det faktiskt bara i hyfsad närtid mellan juni 2015-nov 2018 som man hade något slags stöd brett bland väljare i politiska sakfrågor. Innan dess hade man en tid av mycket lågt sakpolitiskt stöd.

Sedan november 2018 har det sakta men säkert gått utför, och mer fokuserat på partiledaren och mot SD. Oavsett behöver man ha några sakfrågor man profilerar sig i för att kunna växa och inte enbart klara 4%-spärren på främst partiledarförtroendet. Men först behöver C som sagt bygga förtroende bland egna och potentiella väljare för partiföreträdaren.

Torbjörn Sjöström
Vd
Novus

Genomförande

Undersökningarna har genomförts på Novus eget initiativ. Detta är en sammanställning av data från rapporterna; väljarbarometern, partiledarförtroende och viktigaste politiska sakfrågan.

Undersökningarna är genomförda från och med den 17 november 2022 – 20 juni 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 65+ år. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: