Vad tycker väljarna?

November 2023

Regeringsförtroende november 2023

Ladda ner rapporten här: Novus Regeringsförtroende november 2023

Sammanfattning

Mer än varannan svensk har inte förtroende för regeringen. En statistiskt säkerställd ökning från i juni då 47 % sade att de inte hade förtroende.

Diagram 1: “Vilket förtroende har du för regeringen som helhet?”.

Framtidstron hos svenskarna är mycket låg. Bara 18% anser att Sverige utvecklas åt rätt håll. Som jag nämnt många gånger regeringen styr inte landet utan åker mest med en internationell utveckling. S regeringen hade en period under pandemin de upplevdes ha kontroll, eller framförallt att folkhälsomyndigheten hade kontroll och Sverige inte överagerade och mänskligheten gick ju inte under. Men utöver det är det mest konsekvenser av en global utveckling som slår mot Sverige.

Diagram 2: “Går utvecklingen i Sverige på det hela taget mest åt rätt håll eller mest åt fel håll?”.

Den bristande framtidstron är ett reellt problem i västvärlden. Det oron från framtiden som driver partier som SD, som är nödbromspartiet mot en negativ utveckling. Man tror inte att det skall bli bättre om man röstar på dem, men man kanske åtminstone får stopp på den negativa utvecklingen. Det är samma drivkrafter som låg bakom Brexit, Trump och nästan alla populistiska rörelser och efterfrågan på en stark man (eller kvinna). Det är min bedömning att det faktiskt är helt avgörande att Sveriges politiker oavsett om man är vid makten eller i opposition måste börja stärka medborgarnas framtidstro. Förtroendesiffror är ett problem, men framtidstron är ett ännu större problem. Saknas det krymper medborgarens förtroendebubbla och det slår brett mot myndigheter och andra i ansvarspositioner. Samhället blir ännu mer sårbart för påverkansaktioner och det blir en jakt på syndabockar istället för möjligheter. Ett samhälle som kan se demokratin som ett bekymmer istället för en grundförutsättning.

 Torbjörn press

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 23–29 november 2023 i ett sannolikhetsurval mot svenska folket. Totalt deltog 1 067 personer i undersökningen i åldern 18–84 år. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta Novus.

Ladda ner rapporten här: Novus Regeringsförtroende november 2023

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: