Vad tycker väljarna?

November 2020

Bästa parti i politiska sakfrågor november 2020

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

För att se undersökningen som presenterades i september 2020 klicka här

Uppdaterad 21 november 2020

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. De anses ha bäst politik i sex av dessa tio: Sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensioner och socialförsäkringar.  Moderaterna anses ha bäst politik i två vilka är lag och ordning och landets ekonomi. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera, Sverigedemokraterna i frågan om invandring/integration och miljöpartiet i miljö/klimat.

Moderaterna som i senaste undersökningen i september tappade första platsen i frågan om landets ekonomi till Socialdemokraterna är än en gång i topp i den frågan. Moderaterna ökar fem procentenheter i den frågan, från 23 procent i september till 28 procent i november. Moderaterna ökar också i frågan kring lag och ordning, som nu anses vara den näst viktigaste frågan av den svenska allmänheten, de ökar från 23 procent till 27 procent och ligger fortsatt kvar som etta. Jämställdhetsfrågan glider ner från topp-tio listan och ersätts av socialförsäkringsfrågan som Socialdemokraterna med 23 procent anses med god marginal ha bäst politik i, på andra plats kommer både Moderaterna och Vänsterpartiet med 12 procent vardera. Socialdemokraterna ökar sin marginal i äldrevårdsfrågan och anses av 21 procent ha bäst politik, en fyraprocentig ökning sedan september.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande:

Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti november 2020

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti november 2020

Undersökningen är genomförd 12 – 18 november 2020 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel de undersökta är i åldersgruppen 18-79 år. Totalt har 1004 intervjuer genomförts.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: