Vad tycker väljarna?

Januari 2024

Ministerförtroende januari 2024

Läs hela rapporten här: Novus Ministerförtroende januari 2024

Alla förändringar som redovisas här är relativa förändringar jämfört med föregående undersökning från januari 2023. Är förändringarna statistiskt säkerställda (signifikanta) är det markerat eller utskrivet.

Ulf Kristersson är fortfarande den minister med högst förtroende, med mycket eller ganska högt förtroende från knappt en tredjedel av svenska folket, men nästan varannan svensk har ganska eller mycket lågt förtroende. Skillnaden nu jämfört med föregående år är liten.

På andra plats finns finansminister Elisabet Svantesson, hennes förtroende ökar lite, men också andelen med lågt förtroende som ökar statistiskt säkerställt. På tredje plats kommer Justitieminister Gunnar Strömmer, som ökat lite i förtroende. På fjärde plats utrikesminister Tobias Billström är regeringens. På femteplats har vi den minister vars förtroende ökat mest, Försvarsminister Pål Jonsson, som har en statistiskt säkerställd uppgång. Men trots det känner inte 44 % av svenskarna till honom. Även klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har en statistiskt säkerställd ökning i förtroende, men också en statistiskt säkerställd högre andel som har lågt förtroende för henne, samtidigt som nästan varannan svensk inte känner till henne.

Tabell 1: ”Vilket förtroende har du för följande ministrar?”, januari 2024 jämfört med januari 2023. 

Ministrarnas kännedom

Om vi tittar på kännedomen, eller rättare sagt hur många som inte känner till personen, ser man att det i princip krävs att man är partiledare för att vara känd bland hela svenska folket. Var femte svensk känner inte till finansministern. Nästan var tredje svensk känner inte till justitieministern. Nästan varannan svensk känner inte till försvarsministern, civilförsvarsministern eller klimat- och miljöministern när man frågar om förtroendet för dem via deras namn.

Tabell 2: ”Vilket förtroende har du för följande ministrar?”, januari 2024.

Förtroendet för politiker är mycket polariserat, det är väl egentligen inte nytt med denna regering, utan den partipolitiska polariseringen är djup sedan kanske ett decennium tillbaka. Det är nog för många lätt att glömma att ministrarna representerar alla väljare, inte bara det partis sympatisörer som de tillhör, eller den regeringskonstellation de tillhör. Svenskarna är nog skadade av också nästan ett decennium av stark partipolitik från ministrar i debatter och sociala medier där måltavlan var oppositionen. Även om det nog inte alls lika omfattande under denna mandatperiod, så pågick det länge.

Kännedomen efter drygt ett år i dessa roller är lågt. Några ministrar har synts mycket trots att de inte är partiledare på grund av att deras frågor varit av extra stort nationellt intresse, som t.ex. finans-, justitie- och försvarsministern, men har ändå en låg kännedom bland en stor del av svenska folket. Å andra sidan kanske det är för man har varit minister där det inte riktigt har funnits en partipolitisk konflikt, utan riktiga kriser, och därmed inte samma debattfokus i det partipolitiska spelet… Hmm något att fundera på. Kan det vara så att medielogiken fokuserar på konflikter mellan politiker, och när det snarare finns en fråga man är ansvarig för men där alla partier står bakom så vinner inte heller ministern i kännedom? Ta försvarsfrågan som exempel, det finns idag ingen partipolitisk konflikt bakom NATO och att Sveriges försvarsförmåga måste stärkas och då blir inte ministern lika känd?

Eller så är det så mycket som händer på en gång, och det är så mycket elände att det är svårt för många att ta in vem som egentligen gör vad eftersom det är så stora problem som inte löses snabbt. Problem som flera regeringar i rad tampats med och som beror på internationella eller stora strukturella problem som man som minister må vara ansvarig för, men inte skyldig till varför det är som det är just nu, eller för den delen kan lösa snabbt.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 18–24 januari 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1092 personer i åldern 18–84 år. Samtliga respondenter fick ta ställning till vilket förtroende de har för respektive partiledare, och 560 respektive 532 respondenter fick ta ställning till hälften av ministrarna vardera. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson(at)novus.se.

Läs hela rapporten här: Novus Ministerförtroende januari 2024

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: