Vad tycker väljarna?

Januari 2023

Ministerförtroende januari 2023

Ladda ned rapporten här: Novus Ministerförtroende januari 2023

I rapporten presenteras och förklaras förtroendet för ministrarna utifrån fem tabeller:

  • Förtroendet för regeringen som helhet
  • Samtliga ministrars resultat sorterat efter störst förtroende.
  • Topp tio ministrar med störst förtroende.
  • Samtliga ministrars förtroende sorterat efter ett så kallat balansmått (stort förtroende minus litet förtroende).
  • Ministrarna sorterat på kännedom.
  • Förändring jämfört med föregående undersökning

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för Sveriges ministrar. Undersökningen är genomförd mellan den 5 – 10 januari 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 84 år och 1089 personer besvarade undersökningen. Samtliga respondenter har fått ta ställning till vilket förtroende de har för respektive partiledare och 508 respektive 581 respondenter har fått ta ställning till hälften av ministrarna vardera. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Förtroende för regeringen

Resultatet av den senaste mätningen visar att förtroendet för den sittande regeringen sjunkit signifikant sedan oktober 2022. Endast 23 procent av svenskarna uppger idag att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för den sittande regeringen vilket innebär ett tapp på 11 procentenheter. Andelen som uppger att de har ett litet eller ett ganska litet förtroende för Kristerssons regering hamnar på 53 procent.

Förtroende för ministrarna

Statsminister Ulf Kristersson är fortsatt den ministern med högst förtroende bland väljarna. 29 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för honom. Finansminister Elisabeth Svantesson (22%) klättrar i denna mätning förbi Energi- och näringsministern Ebba Busch (20%) och de hamnar således på en andra- respektive tredjeplats i förtroendeligan. Kristersson, Svantesson och Busch är också de enda ministrarna vars förtroendesiffror når över 20 procent i denna mätning.

På en delad fjärdeplats placerar sig Justitieminister Gunnar Strömmer (17%) och Utrikesminister Tobias Billström (17%). På en delad femteplats, med Bistånd- och utrikeshandelsministern Johan Forssell (12%), placerar sig liberalernas partiledare- och Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (12%). Pehrson har således klättrat två placeringar sedan mätningen i oktober 2022.

I denna mätning får ingen av ministrarna ett positivt balansmått (andelen stort förtroende minus andelen litet förtroende). De ministrar som får bäst resultat är Svantesson och Jonson som båda får ett balansmått på 0%. Statsminister Ulf Kristersson (-19%) placerar sig tillsammans med Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (-22%) och partiledarna Ebba Busch (-39%) och Johan Pehrson (-41%) längst ner på listan över balansmått. Att Kristersson, Busch och Pehrson får så höga negativa värden beror både på att deras kännedom är så hög att de flesta kan ta ställning till dem och att de är partiföreträdare i ett mycket polariserat politiskt landskap. Än så länge är det bara Andersson som kunnat komma bort från den polariseringen i egenskap av statsminister.

Sammanfattningsvis kan man säga att en okänd minister har svårt att bygga upp ett högt förtroende bland väljarna. Däremot är inte hög kännedom per see en garant för ett högt förtroende. Ser man på resultatet för de ministrar som ligger i förtroendetoppen finns det en sak som är gemensamt för dem alla och det är att de har en relativt hög kännedom.

För jämförelse med förtroende vid regeringen Löfven/ Anderssons tillträde 2018/2021, vänligen kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: Novus Ministerförtroende januari 2023

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: