Vad tycker väljarna?

September 2019

Ministerförtroende september 2019

Ministrarna med högst förtroende är…

September 2019

Ladda ned hela rapporten här: Rapport Novus Förtroende_Ministrar_2019 sep

 

Sammanfattning
Stefan Löfven är efter Margot Wallströms avgång nu den minister som har högst förtroende. Men han tappar samtidigt signifikant i förtroende jämfört med januari med en nedgång med 5 procentenheter.

Det är bara regeringens sjunde mest förtroendeingivande minister, Ardalan Shekarabi som vinner i förtroende jämfört med i januari, med en signifikant uppgång på 7 procentenheter. Resterande tappar eller är kvar på samma nivå. Hela fem ministrar tappar signifikant. Anders Ygeman på fjärdeplats den minister med högst förtroende som tappar mest förtroendet signifikant med en nedgång på 6 procentenheter.

Stefan Löfven, Peter Hultqvist och Magdalena Andersson är de ministrar som har allra högst förtroende bland den svenska allmänheten. Allra högst förtroende har statsminister Stefan Löfven som har förtroende bland 29 procent av den svenska allmänheten, 8 procent svarar att de har ett mycket stort förtroende och 21 procent att de har ett ganska stort förtroende. I föregående undersökning från januari i år hade Stefan Löfven näst högst förtroende, efter Margot Wallström som då hade allra högst förtroende bland ministrarna med 42 procent, men som nu har avgått från regeringen.

Jämfört med undersökningen från januari i år är Ardalan Shekarabi den minister som ökat mest i förtroende bland allmänheten (+7%), därmed avancerar han från en tidigare 18:e plats till att nu hamna på en sjunde plats i förtroende bland samtliga ministrar. De ministrar som å andra sidan tappat mest i förtroende sedan föregående undersökning är Anders Ygeman (-6%), Stefan Löfven (-5%) och Hand Dahlgren (-5%).

Samtliga tio ministrar som ligger i topp i förtroende tillhör Socialdemokraterna. De ministrar för Miljöpartiet som har högst förtroende bland allmänheten finner vi först på en delad 12:e plats med Isabelle Lövin (11%) och Peter Eriksson (11%).

Om man endast tittar på balansmåttet, dvs. andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende, är Peter Hultqvist den minister som är mest populär samt den enda som har ett positivt balansmått, resterande har fler som har lågt förtroende än högt.

Därefter kommer Anna Ekström och Hans Dahlgren. De ministrar med absolut störst övervikt av andelen med litet förtroende är Isabella Lövin, Per Bolund och Annika Strandhäll.
Jämfört med undersökningen från januari i år har balansmåtten för Åsa Lindhagen (+13) och Ardalan Shekarabi (+10) förbättrats mest, medan balansmåttet för Per Bolund (-20) står för det största tappet.
Om man ser till hur välkända ministrarna är hamnar Stefan Löfven på en första plats nära följt av Isabella Lövin på en andra. Minst kända av ministrarna är Matilda Ernkrans, Jennie Nilsson, Anna Hallberg och Eva Nordmark, samtliga ministrar som utsetts under 2019.

Om ministern är okänd är det svårt att bygga förtroende. Däremot är inte hög kännedom en garant för högt förtroende. Det finns fler exempel historiskt då kännedomen gick upp men förtroendet sjönk samtidigt. Då ministern gick från att vara känd men pga ett politiskt problem, Annie Lööf är ett tydligt historiskt exempel som gick från okänd till ett lågt förtroende. Något hon sedan hämtade upp först när hon mer profilerade sig som partiledare under valrörelsen, inte som minister.

De ministrar som ligger i förtroendetoppen är att de har en relativt hög kännedom. Sex av tio ministrar som har högst förtroende bland allmänheten är också bland de tio mest kända ministrarna. Detta inte för Isabella Lövin, Per Bolund, Annika Strandhäll och Ibrahim Baylan som är några av de ministrar med högst kännedom bland allmänheten men som inte tillhör dem med högst förtroende. Jämfört med föregående undersökning är Per Bolund den minister som har ökat sin kännedom allra mest men utan att förtroendet gått upp, möjligtvis har det gått ned lite, dock inte signifikant.

Om undersökningen

Undersökningen om förtroendet för Sveriges ministrar har genomförts på Novus eget initiativ.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1075 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år mellan den 11–18 september 2019. Vid osäkerhet för hur en siffra skall tolkas eller övriga frågor om undersökningen, kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: