Vad tycker väljarna?

Januari 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor januari 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här:Novus_Rapport_Bästa parti 2022 jan Uppdaterad januari 2022 Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen visar bästa parti i de tio frågor som väljarna anser vara mest viktiga.

Kommentar

Den stora skrällen är nog att Miljöpartiet tappat kraftigt i sakfrågeägarskap kring miljö och klimat. En säkerställd nedgång från 20 till 15 procent anser att de är bäst i den sakfrågan. En förklaring till detta är att klimatfrågan är en internationell fråga som behandlas som en nationell, samt att energipolitiken är så tätt kopplad till klimatfrågan. OM framtiden är elektrisk blir det svårt att nå den om det saknas elektricitet. Även miljöfrågan är mer en internationell fråga än en nationell. Vi ser i Novus klimatrapport att allmänheten är bra påläst och ser både miljö och klimatfrågan som något som behöver hanteras mer internationellt än nationellt. Elbilen och högt bensinpris i Sverige löser inte klimatkrisen enligt väljarna, det gör däremot internationellt samarbete och sanktioner mot de länder som släpper ut mest. I en sådan kontext får Miljöpartiet mycket svårt för att hävda sig med sin politik i sin kärnfråga. Värt att notera är att Liberalerna inte äger någon som helst sakfråga. Det var längesedan de ägde skolfrågan och den har inte ersatts av någon annan profilfråga, även om de är ”minst dåliga” i skolfrågan så är de bara på en delad fjärdeplats tillsammans med V bakom ettan S, tvåan M och trean SD. Det är ett tydligt tecken på hur djup liberalernas kris är. Även Centerpartiet har stora problem med sakfrågeägarskap. De har mer vunnit väljare genom politisk positionering än sin politik. De har tappat miljöfrågan, regionalpolitiken och företagande. Torbjörn Sjöström VD Novus

Sammanfattning

Sjukvården ligger fortfarande i topp, följt av lag och ordning samt invandring/integration. Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna äger fortsatt en fråga vardera bland dessa tre viktigaste frågorna för väljarna. Totalt sett äger Socialdemokraterna flest antal frågor vilket är 6 stycken, följt av Moderaterna som äger 2 stycken.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

I en tidigare publicering stod det felaktigt att S var bäst i jobb och sysselsättning i denna graf, det var ett tryckfel. Det är M som har återtagit den frågan nu. Vilket syntes i alla nedanstående tabeller men inte i denna. Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i fem frågor, vilka är sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, pensioner och landets ekonomi. Moderaterna anses har bäst politik i tre frågor, vilka är jobb/sysselsättning, lag och ordning samt energipolitiken. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera, vilka är invandring och integration respektive miljö och klimat. Om vi kollar på bästa parti nedbrutet på parti i tabell 2 ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna. I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (20%) ha bäst politik följt av Vänsterpartiet (13%). I frågan om lag och ordning anses Moderaterna (26%) ha bäst politik, följt av Sverigedemokraterna (22%), medan i frågan om invandring/integration anses Sverigedemokraterna (32%) har bäst politik, följt av Socialdemokraterna (16%). Det är intressant att notera att S tappar i det sammanlagda sakfrågeägarskapet även om de fortsatt har äger flest topp 10 frågor. Men en nedgång i totalen brukar indikera ett sjunkande väljarstöd. Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan. Totalt sett äger Socialdemokraterna sex av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och i övriga fyra frågor anses de har näst bäst politik. Moderaterna anses har bäst politik i två frågor och näst bäst politik i fyra frågor. Sverigedemokraterna äger invandring- och integrationsfrågan och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan. Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i sjukvården och äldreomsorgen och Vänsterpartiet näst bäst i frågan om pensionerna. Varken Centerpartiet eller Liberalerna anses har bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna. Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern. I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.
Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (24%) har den bästa politiken, följt av Kristdemokraterna (11%). Ladda ned Novus rapport här:Novus_Rapport_Bästa parti 2022 jan
Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: