Vad tycker väljarna?

December 2021

Bästa parti i politiska sakfrågor december 2021

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti 2021 dec

Uppdaterad december 2021

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Kommentar

Socialdemokraterna går fram i samtliga av de topp tio frågor de anses vara bäst i samtidigt som M tappar i sina. S vinner också två ytterligare sakfrågor från M. Jobben och landets ekonomi. Detta är förklaringen till Socialdemokraternas uppgång i Novus/SVT senaste väljarbarometer. S vinner förtroende och M tappar i de viktigaste politiska sakfrågorna. Att Magdalena Andersson bildar en enpartiregering och regerar på en budget som M, KD och SD haft slutordet kring vinner som sagt S på. Magdalena Andersson är också den partiledare som har högst förtroende något som gör att S politik anses mer trovärdig i fler sakfrågor.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Sammanfattning

Sjukvården ligger fortfarande i topp, följt av lag och ordning samt invandring/integration. Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna äger fortsatt en fråga vardera bland dessa tre viktigaste frågorna för väljarna. Jämfört med föregående undersökning i augusti går Socialdemokraterna från att äga fyra till sex frågor, medan Moderaterna tappar två. Socialdemokraterna vinner frågan om jobb/sysselsättning och landets ekonomi från Moderaterna.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i sex frågor, vilka är sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensioner och landets ekonomi. Moderaterna anses har bäst politik i två frågor, vilka är lag och ordning samt energipolitiken. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera, vilka är invandring och integration respektive miljö och klimat. Jämfört med föregående undersökning ökar Socialdemokraterna antalet frågor som de anses ha bäst politik i från fyra till sex frågor. De anses numera ha bäst politik i frågorna jobb/sysselsättning och landets ekonomi, två frågor som Moderaterna ägde i augusti.

I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (24%) ha bäst politik följt av Kristdemokraterna (11%). I frågan om lag och ordning anses Moderaterna (23%) ha bäst politik, följt av Socialdemokraterna (19%), medan i frågan om invandring/integration anses Sverigedemokraterna (31%) har bäst politik, följt av Socialdemokraterna (17%).

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Totalt sett äger Socialdemokraterna sex av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och i övriga fyra frågor anses de har näst bäst politik. Moderaterna anses har bäst politik i två frågor och näst bäst politik i fyra frågor. Sverigedemokraterna äger invandring- och integrationsfrågan och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan. Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i sjukvården och äldreomsorgen och Vänsterpartiet näst bäst i frågan om pensionerna. Varken Centerpartiet eller Liberalerna anses har bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (24%) har den bästa politiken, följt av Kristdemokraterna (11%).

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti 2021 dec

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: