Vad tycker väljarna?

September 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor september 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Novus Rapport – Bästa parti september 2022

Uppdaterad september 2022

Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas vilket parti som enligt svenska folket äger de 10 viktigaste politiska sakfrågorna.

Undersökningen är genomförd 1 – 7 september 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1047 personer har svarat på undersökningen av 1689 personer. Deltagarfrekvensen var därmed 62 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

Förutom att energifrågan på de senaste två veckorna rusat i viktighet, med en signifikant uppgång på 9 procentenheter och nu är på en tredjeplats så har sakfrågeägarskapet också radikala förändringar.

För två veckor sedan såg vi att M hade tappat i lag och ordning till SD, kort därefter blev SD också näst största parti i Novus väljarbarometer. Sambandet mellan sakfrågeägarskap och väljarstöd är något vi löpande påminner om. Se också grafen på sista sidan, som är en sammanslagning av det totala sakfrågeägarskapet, en modell jag byggde för kanske 5 år sedan. Den ger en rätt bra överblick över sambandet mellan sakfrågeägarskapet och väljarstöd. Brett sakfrågeägarskap leder till högt väljarstöd. Man litar på politiken på det parti man stödjer och vice versa. Självklart kan man tycka, men värt att påminna om.

Men det förklarar också M:s tapp i väljarstöd och SD:s position som näst största parti i Novus väljarbarometer.  Andelen som anser att SD har bäst politik inom ökar tydligt för andra undersökningen i rad. M tappar jämfört med för två veckor sedan. Och S går fram, S har faktiskt det högsta totala sakfrågeägarskapet någonsin i denna undersökning sedan vi började följa detta 2010.

SD är inte riktigt uppe i nivåerna de hade i slutet på 2019 då de hade ett stöd i väljarbarometern som var i samma nivå som S.

Men dessa förändringar i sakpolitiskt ägarskap talar för att SD kan bli näst största parti i valet på söndag. Inget är klart. Men jämför man med 2018 då M ökade under val helgen och SD tappade så var sakfrågeägarsstödet svagare för SD då än det är nu. M har ungefär samma stöd då som nu. Utöver det har SD också uppsidan att de även vinner de väljare som röstar mot de andra partierna. Vilket gör att det är ett parti som ofta haft fler väljare än deras sakfrågeägarskap visat.

På flera punkter har M tappat lite och S eller SD gått fram lite.

Lag och ordning

SD är fortsatt det parti som anses vara bäst i lag och ordning. SD ökar från 21 till 23 som anser att de har bäst politik i det området jämfört med för två veckor sedan. Och trots att M ökar lite från 19 till 20, så får de se sig slagna av S, som ökat från 18 till 21 % som anser att S är bäst.

Energipolitiken

M håller kvar energipolitiken men med en mycket liten marginal, S är inom felmaringalen bakom även i den frågan. S går från 14 till 18 % och M tappar från 23 till 21 % som anser att de har bästa politiken inom det området.

Klimat och miljö

MP fortsatt etta på denna, de har faktiskt ökat sin position lite. Men M har tappat andraplatsen. Nu är M, S och SD alla tre på en delad andraplats efter MP.

Utöver det ser man i denna undersökning att C vunnit pga stödet för Annie Lööf snarare än att de fått ökat förtroende för Centerns politik. C saknar fortfarande en tydlig position i någon fråga alls. L har en andraplats i skolfrågan. V har ett antal frågor med tvåsiffrigt stöd i alla fall. KD likaså. Men C saknar fortfarande detta. Så hade inte C haft Annie Lööf och kanske rollen att lösa regeringsknutar så hade de nog varit det parti med absolut lägst väljarstöd av alla riksdagspartier.  Det är faktiskt förvånande att de inte har gått fram i någon fråga alls i valrörelsen.  

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Sammanfattning

Fortsatt så ligger sjukvården i topp, följt av lag och ordning samt energipolitik. Skola och utbildning och invandring/ integration hittas på en fjärde respektive femteplats. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i sex av de tio viktigaste frågorna, Sverigedemokraterna har två och Moderaterna samt Miljöpartiet äger en fråga var.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Tabell 1. Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Partiet anses ha bäst politik i sex av frågorna: Sjukvården, Skola och utbildning, landets ekonomi, äldreomsorgen, försvaret samt pensioner. Sverigedemokraterna i två frågor: Lag och ordning samt invandring/ integration. Moderaterna anses ha fortsatt bäst politik i frågan om energipolitik och Miljöpartiet i frågan om miljö/klimat.

Om vi ser på bäst politik nedbrutet på parti i tabell 2, ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna. I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (24%) ha bäst politik följt av Kristdemokraterna (16%). I frågan om lag och ordning anses Sverigedemokraterna (23%) ha bäst politik och Socialdemokraterna (21%) anses ha näst bäst. Inom energipolitikfrågan anses Moderaterna (21%) ha bäst politik och Socialdemokraterna (18%) näst bäst politik. Inom skolfrågan anses Socialdemokraterna (24%) ha bäst politik och Liberalerna (18%) ha näst bäst politik. Inom invandring/integration anses Sverigedemokraterna ha bäst politik (34%) och Socialdemokraterna näst bäst (19%).

Socialdemokraterna fortsätter att leda i det sammanlagda sakfrågeägarskapet.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Totalt sett äger Socialdemokraterna nu sex av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och de anses ha näst bäst politik i övriga fyra frågor. Sverigedemokraterna anses ha bäst politik i två frågor då de fortsatt äger frågan om lag och ordning samt invandring/ integration frågan. De anses ha näst bäst politik i frågan miljö och klimat tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna. Moderaterna äger nu en fråga om energipolitik och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan.

Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i sjukvården och äldreomsorgen. Liberalerna anses ha näst bäst politik i skolfrågan. Vänsterpartiet anses ha näst bäst politik i pensionsfrågan. Centerpartiet anses inte ha varken bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (24%) har den bästa politiken, följt av och Kristdemokraterna (16%).

Ladda ned Novus rapport här: Novus Rapport – Bästa parti september 2022

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortfallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.
 
 

 

Medverkande:
 
Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.
 
Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: