Vad tycker väljarna?

September 2020

Bästa parti i politiska sakfrågor september 2020

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Sammanfattning

Äldrevården blir som vi rapporterade allt viktigare, den ökade signifikant i viktighet jämfört med undersökningen i november Det är inte omöjligt att effekten av äldrevården under pandemin kommer att bli kärnan i en ny vinst i välfärden diskussion. S äger fortfarande frågan men tappar signifikant från 21 % till 16 % inget annat parti har seglat upp och tagit över frågan.

Men inget parti har övertagit sakfrågeägarskap från någon annan jämfört med i november. Så på så sätt är förändringarna ganska små.

Novus sammanvägning av sakfrågeägarskap som finns på sistasidan i rapporten ger en bra bild av grunden för väljarstödet. Ju starkare man är i de olika politiska frågorna desto fler sympatisörer får man. Det visar också att S har ett ganska stort försprång framför tvåan M. Men SD avviker lite, deras sakfrågeägarskap drivs fortfarande inte bara av att vara bäst på politiska sakfrågor utan mycket av en protest mot de andra partier. Invandringsfrågan är inte heller en fråga som någon annan. Invandringen anses vara viktigast främst genom att begränsa invandringen mer än att få en bättre integration. Sedan kan orsakerna till viljan att begränsa vara lite annorlunda, från att man anser att integrationen inte är bra nog till att man vill stoppa invandringen generellt. Men invandringsfrågan skiljer sig på så sätt mot övriga frågor där man vill utveckla områdena man anser är viktigast istället för att begränsa.

Tabell som visar vilket parti som anses vara bäst i de 10 viktigaste politiska sakfrågorna över tid

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. De anses ha bäst politik i sex av dessa tio: sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensionärer och jämställdhet. Moderaterna anses ha bäst politik i två vilka är lag och ordning samt landets ekonomi. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera, Sverigedemokraterna i frågan invandring/integration och miljöpartiet i miljö/klimat.

Det sker inga större förändringar jämfört med senaste undersökningen i november 2020. Socialdemokraterna äger både samma frågor och antal som föregående undersökning och så gör även Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.

 

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern. Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Tabell som visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti

Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst.

Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati.

Ladda ned Novus rapport här:.Novus_Rapport_Bästa parti februari 2021

Undersökningen är genomförd 27 januari – 3 februari 2021 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel där de undersökta är i åldersgruppen 18–79 år. Totalt har 1000 intervjuer genomförts och deltagarfrekvensen var 56 procent.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus

 
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: