Vad tycker väljarna?

Maj 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor maj 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Bästa parti 2022 Maj

Uppdaterad maj 2022

Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen visar bästa parti i de tio frågor som väljarna anser vara mest viktiga.

Undersökningen är genomförd den 30 april – 5 maj 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av 1033 sökta besvarade 1750 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 59%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

Moderaterna är nu ensam etta igen i försvarsfrågan, samtidigt sjunker den i viktighet. Men det innebär att M nu anses vara bäst i tre frågor och S i % frågor. Något som kan tyda på att vi kommer se en liten uppgång i väljaropinionen framöver. Sakfrågeägarskap har ett samband med väljarstöd.

SD äger fortfarande frågan som ökade i viktighet jämfört med april, invandring och integration. SD vinner den mer för att man är överens om problemet än att man anser att de har lösningarna. Påsk-kravallerna är nog en anledning till varför den frågan ökat och efter den tappade SD i väljarstöd inte ökade som man kanske kunde tro skulle ske om en fråga ökar i viktighet och ett parti så tydligt äger den. Segregationen är tydlig, och behovet av att minska den håller i princip alla med om. Men hur man gör det och framförallt när man kan se en konkret förändring. Där finns det en stor lucka och där jag tror att väjarna har ganska låg tilltro till alla partier. Det är ett komplicerat problem som inte kan lösas med endast en åtgärd, utan att många åtgärder sker samtidigt. Kommunikativt långt ifrån de konfliktytor och tydliga lösningsförslag man vill ha i en valrörelse i sin partistrategi. Rent generellt vill väljarna se realistiska lösningar, och väljaren förstår i regel att frågorna är komplicerade. Så de behöver mötas från politiker som ett komplicerat problem som sakta men säkert löses genom många åtgärder. För hade det varit lätt hade det ju redan skett. Men nu blir det snarare att man fastnar i politiska motståndarens tillkortakommanden samtidigt som de flesta svenskar har bilden av brinnande polisbussar och stenkastande människor på sin näthinna. Ungefär samma utmaning här som kring klimat och miljöfrågan. Medborgaren är ganska väl insatt och känner att de nog ser problemet mer nyanserat och efterfrågar realistiska åtgärder, men att politiken knappt verkar se problemet och framförallt fastnar i kategoriska och rätt orealistiska lösningar. Där tilltron till politiken som verktyg och demokratin i stort får sig en rejäl törn till.

Ladda ner Novus rapport här: Bästa parti 2022 Maj

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Sammanfattning

Sjukvården ligger fortsatt i topp, följt av lag och ordning och skola och utbildning. Invandring/integration ligger på en fjärdeplats och miljö/klimat på en femteplats. Socialdemokraterna har fem frågor de anses vara bäst inom, Moderaterna tre. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet äger en fråga var.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i fem frågor, vilka är sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, pensioner, landets ekonomi. Moderaterna anses har bäst politik i tre frågor, vilka är lag och ordning, energipolitiken samt försvaret. M och S har delat på att ha haft bäst politik i försvaret men Moderaterna går nu om Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera, vilka är invandring och integration respektive miljö och klimat.

Om vi kollar på bästa parti nedbrutet på parti i tabell 2 ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna. I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (20%) ha bäst politik följt av Kristdemokraterna (12%). I frågan om lag och ordning anses Moderaterna (23%) ha bäst politik och Sverigedemokraterna (20%) anses ha näst bäst, dock har Socialdemokraterna ökat de senaste undersökningarna och 18% uppger nu att S har bäst politik Lag och ordning.  Inom skolfrågan så anses Socialdemokraterna (19%) ha bäst politik och Moderaterna ha näst bäst politik (13%).

Socialdemokraterna fortsätter att leda i det sammanlagda sakfrågeägarskapet även om de backar något för andra undersökningen i rad. Moderaterna har legat relativt stabilt under 2022. Vänsterpartiet går om Sverigedemokraterna något i det sammanlagda sakfrågeägarskapet och är intressant utifrån att Vänsterpartiets partistöd är betydligt lägre än Sverigedemokraternas.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Totalt sett äger Socialdemokraterna fem av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och i övriga fem frågor anses de har näst bäst politik i tre av dessa. Moderaterna anses har bäst politik i tre frågor och näst bäst politik i tre frågor. Sverigedemokraterna äger invandring- och integrationsfrågan och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan.

Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i sjukvården och äldreomsorgen och Sverigedemokraterna näst bäst i frågan om lag och ordning. Vänsterpartiet anses ha näst bäst politik i pensionsfrågan. Varken Centerpartiet eller Liberalerna anses har bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (20%) har den bästa politiken, följt av och Kristdemokraterna (12%).

Ladda ned Novus rapport här: Bästa parti 2022 Maj

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortfallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.
 

Medverkande:

 
Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.
 
Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: